SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK52K17S/Konetekniikan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK502K32 English for mechanical engineering, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaRuottu Martta
Muut opettajat
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 22.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 08.09.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät 13.01.2020 klo 16:30-19:30, 16.03.2020 klo 16:30-19:30
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi konetekniikan alalla toimivan insinöörin työnvaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen konetekniikan aiheesta. Hän kykenee hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Hän pystyy toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä. Hän osaa kirjoittaa muistioita, raportteja, tiivistelmiä sekä muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää ja osaa käyttää työelämän ja tekniikan perussanastoa sekä konetekniikan termistöä. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.

Teemat

  • Tekniikan alan suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet englanniksi
  • Konetekniikan englanninkielinen terminologia
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Contact lessons, independet work, Moodle environment.

Materiaali

Communication Styles, Talking in Technical Terms, Studying and Working, Making Contact, Going Global, Academic Writing, Presenting as professional, Trade Fairs, Meetings and Negotiations, Business Correspondence, Processes and Projects, Oral Presentation.

Sisältö

Communication Styles, Talking in Technical Terms, Studying and Working, Making Contact, Going Global, Academic Writing, Presenting as professional, Trade Fairs, Meetings and Negotiations, Business Correspondence, Processes and Projects, Oral Presentation.

Arviointi

Arviointi asteikolla 0-5.

Osaamistavoitteet perustuvat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin englannin kielen puhumisesta ja kirjoittamisesta.

Kiitettävä 5: Opiskelija pystyy käyttämään ammattialansa kieltä erittäin sujuvasti, tuottamaan selkeää, monipuolista ja hyvin jäsentynyttä tekstiä vaativistakin aiheista ja käyttämään taitavasti laajaa ammattialalla ja toimintaympäristössä tarvittavaa sanastoa, ilmaisemaan itseään melko vaivattomasti tarvitsematta rajoittaa sanottavaansa.

Hyvä 3: Opiskelija pystyy käyttämään melko laajasti ammattialalla ja toimintaympäristössä tarvittavaa sanastoa, tuottamaan hyvää, melko monipuolista ja johdonmukaista tekstiä, osallistumaan sujuvasti keskusteluun tilanteeseen sopivalla tavalla.

Tyydyttävä 1: Opiskelija pystyy tuottamaan tekstiä, joka on melko selkeää ja jäsentynyttä,käyttämään sähkötekniikan ammattialalla ja toimintaympäristössä tarvittavaa perussanastoa sekä viestimään jokseenkin vaivattomasti kohtalaisen ymmärrettävällä kielellä.

Läsnäolovelvollisuus 80% ja aktiivinen osallistuminen opetustilanteisiin. Jatkuva näyttö, kotitehtävät palautettu ja hyväksytty, suulliset ja kirjalliset näytöt. Kirjallinen ja suullinen koe.

 In English