SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK52K18S/Konetekniikan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK502K101 Projekti: tuotekehitys, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaKesälahti Petri
Muut opettajatHonka Päivi, Jäntti Arto, Ruottu Martta
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on tutustua tuotekehitysprosessiin ja sen osa-alueisiin projektityöskentelyn kautta. Opintojaksolla vahvistat projektityöskentely- ja dokumentointitaitojasi. Opintojakso kytkeytyy vahvasti insinööriopiskelussa laajasti käytetyn CDIO- mallin vaiheisiin C(conceive) ja D(design). Opintojaksolla osallistut suunnitteluprosessiin, CAD- harjoituksiin, materiaalivalintaan, tuotteen ja toimintojen suunnitteluun sekä laadit tietokoneavusteisesti teknisiä piirustuksia ja kaavioita. Projektissa arvioit myös tuotteen kustannuksia ja kannattavuutta.

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin keskeisiin toimiin, kuten tuotekehitys ja suunnittelutunneille, ryhmätyöhön sekä tuotekehitys ja suunnitteluprosessiin. Projektissa toimimiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan tai muiden ryhmän jäsenten tukea, eikä suoriudu niistä itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Opiskelijan rooli ryhmässä on olla ryhmän jäsen ja työskentely näyttäytyy enemmän passiivisena kuin aktiivisena. Opiskelijan tuotoksissa on havaittavissa selviä virheitä ja muodollisia puutteita. Hän saattaa kuvata asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita. Opiskelijan on vaikeaa arvioida oman toiminnan vaikutuksia ryhmän työhön. Ajankäyttö on hallitsematonta, tehtävien suorittamisessa ja palauttamisessa on suuria puutteita.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin keskeisiin toimiin, kuten tuotekehitys ja suunnittelutunneille, ryhmätyöhön sekä tuotekehitys ja suunnitteluprosessiin. Projektissa toimiminen sujuu häneltä melko luontevasti, mutta hän tarvitsee vielä paljon apua ohjaajalta tai ryhmältään. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Opiskelijan rooli ryhmässä on olla ryhmän jäsen ja työskentely näyttäytyy aktiivisena. Opiskelijan tuotoksissa on havaittavissa jonkin verran toistuvia virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin olemaan aktiivinen ja kuvaamaan asioita ammattimaisesti. Hän kykenee arvioimaan omaa toimintaansa ja hahmottaa, kuinka työ etenee. Ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta tai palauteta ilman ohjaajan tai ryhmän kehotusta.

Hyvä (3)

Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin keskeisiin toimiin, kuten tuotekehitys ja suunnittelutunneille, ryhmätyöhön sekä tuotekehitys ja suunnitteluprosessiin. Projektissa ja ryhmässä toimiminen sujuu häneltä luontevasti ja hän suoriutuu suurimmasta osasta tehtävistään itsenäisesti. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja ryhmätyö sujuu aktiivisessa ja positiivisessa hengessä. Opiskelija kykenee ottamaan ryhmän johtajan roolin joissakin projektin toimissa. Hän osaa myös raportoida omaa työtään ja hahmottaa oman roolinsa ryhmässä. Ajankäyttö on hallinnassa ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.

Hyvä (4)

Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin keskeisiin toimiin, kuten kuten tuotekehitys ja suunnittelutunneille, ryhmätyöhön sekä tuotekehitys ja suunnitteluprosessiin . Projektissa ja ryhmässä toimiminen sujuu häneltä luontevasti ja hän osoittaa selvästi kykenevänsä omatoimiseen työskentelyyn. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja ryhmätyö sujuu erittäin hyvin. Opiskelija kykenee ottamaan ryhmän johtajan roolin useissa projektin toimissa. Opiskelijan osaa myös raportoida ja arvioida omaa suoriutumistaan. Ryhmässään hän on yksi vastuuhenkilöistä. Ajankäyttö on hallinnassa ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin keskeisiin toimiin, kuten kuten tuotekehitys ja suunnittelutunneille, ryhmätyöhön sekä tuotekehitys ja suunnitteluprosessiin. Projektissa ja ryhmässä toimiminen sujuu häneltä erinomaisesti ja hän ottaa vastuuta paitsi omastaan myös muiden ryhmän jäsenten työstä. Ryhmän vetovastuu lankeaakin usein hänelle. Tuotokset ja tekeminen ovat korkealaatuista. Opiskelijan osaa raportoida ja arvioida omaa suoriutumistaan. Lisäksi hän osaa esittää kehitysehdotuksia ja ohjata muiden ryhmän jäsenten toimintaa. Ajankäyttö on hallinnassa ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti. Hän on selvästi ryhmänsä vastuuhenkilö ja huolehtii, että ryhmän työ onnistuu mahdollisimman hyvin

 
Pedagogiset järjestelyt

Projektipäivät (sis. opintojakson teoreettisen osuuden), ryhmätyöskentely, työskentely tuotekehitys- ja suunnitteluprosessin parissa , CAD- suunnitteluharjoitukset

Materiaali

Materiaaleina tällä opintojaksolla toimivat mm. teknisen piirtämisen kirjallisuus, koneenosien suunnitteluun sekä tuotekehitykseen liittyvä kirjallisuus ja muut erikseen ilmoitettavat kirjamateriaalit. Opintojakson materiaaleja on saatavilla myös sähköisinä Moodlessa (esim. tuoteluettelot, manuaalit, jne.).

Sisältö

Ideointi ja tuotekehitys- ja suunnitteluprosessin läpivienti. Projektin suunnittelu ja läpivienti, Projektityötaidot ja -menetelmät. Piirustusten laadinta, Tekninen dokumentointi ja CAD, Materiaalien hankinta, Opintojakso sisältää viestintää sekä englantia.

Arviointi

Prosessiarviointi: Projektipäiviin sekä tuotekehitys- ja suunnitteluprosessiin osallistuminen, katselmukset ja aikataulussa pysyminen.

Tuotosarviointi: Tekniset dokumentit, piirustukset, CAD- kuvat, projektidokumentit.

 Palaa In English