SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK52K18S/Konetekniikan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK502K142 CAD työkaluna, 5.00 op, 133 h
Tuotekehitysosaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaPikkarainen Ari
Muut opettajatKesälahti Petri
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät

No exam from the course

Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla opit 3D CAD suunnittelun perusteet ja 3D mallien hyödyntämisen suunnittelussa ja valmistuksessa. Perehdyt mallien, kokoonpanojen ja 2D piirustusten luomiseen. Opit perusteet CAD-tiedon hallinnasta ja tutustut internetistä löytyviin mallikirjastoihin. Tunnet lisäävän valmistuksen (additive manufacturing) perusteet ja sen soveltamismahdollisuudet.

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on selkeitä virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija kuvaa asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita. Ajankäyttö on hallitsematonta, tehtävien suorittamisessa ja palauttamisessa on suuria puutteita.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti, mutta hän tarvitsee vielä paljon apua ohjaajalta. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on jonkin verran toistuvia virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan asioita ammattimaisesti. Ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan tai ilman ohjaajan aloitetta.

Hyvä (3)

Opiskelija osallistuu kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä pääosin itsenäisesti ja tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja dokumentointi täyttää muutoinkin sille asetetut keskeiset vaatimukset. Ajankäyttö on hallinnassa ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.

Hyvä (4)

Opiskelija osallistuu kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä lähes täysin itsenäisesti ja tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tuotokset ovat ulkoasultaan ja muodoltaan hyvällä tasolla. Opiskelija selvästi hallitsee opintojakson aihepiirin ja osaa esittää asioita erilaisten ohjeiden ja sääntöjen edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään ja edetä tehtävissään oma-aloitteisesti. Ajankäyttö on hallinnassa ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuista. Tuotokset ovat erinomaisella tasolla. Opiskelija hallitsee opintojakson aihepiirin ja kykenee pohtimaan, luomaan johtopäätöksiä ja soveltamaan niitä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa tietämystään vaativienkin ongelmien ratkaisuun. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English