SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M17S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
Opintojakso801M15M Event Management Project, 5.00 op, 133 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaPyhäjärvi Jenni
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

....

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso toteutetaan projektiluonteisesti. Opiskelijat työskentelevät itseohjautuvasti tapahtumaan liittyen prosessin eri vaiheissa (suunnittelu - toteutus - jälkivaiheet), ja reflektoivat prosessiin liittyvistä kokemuksista sekä oppimisesta ohjaavalle opettajalle.

Tarjolla olevia tapahtumia:

  • Arktisen neuvoston ulkoministerikokous/Arktinen viikko 2019 (kokouspäivät 6.-7.5.2019)
  • Pohjois-Suomen Erämessut 30.5.-2.6.2019 Oulussa.
  • Lentopallon Power Cup -turnaus 6.-9.6.2019 Rovaniemellä. Turnauksen teemana on yöttömän yön Power Cup. Turnauspaikkana on Santasport Lapin Urheiluopisto lähialueineen Ounasvaaralla. Tiedote: http://www.powercup.info/ajankohtaista/vuoden-2019-power-cup-rovaniemella.htm
Materiaali

Tapahtumakirjallisuus/tapahtumiin liittyvät projektissa sovellettavat materiaalit.

Sisältö

Oppimistavoitteet:

Ymmärrät tapahtuman järjestämisen aseman ja merkityksen osana matkailutoimialaa. Saat valmiudet tapahtumajärjestämisen operationaaliseen toteuttamiseen. Sinulla on valmiudet ottaa aktiivinen rooli toimijana tapahtuman toteutuksessa. Kykenet monikulttuuriseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön tapahtuman eri sidosryhmien (henkilöstö, asiakkaat, yhteistyötahot) kanssa.

Sisältö:

  • Tapahtuma projektina
  • Tapahtuman operatiivinen ulottuvuus
  • Tapahtumien sidosryhmät ja verkosto
  • Vastuullinen tapahtuma
Arviointi

Kokonaisarviointi perustuu annettujen tehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen, positiiviseen asenteeseen ja aktiiviseen työskentelyyn tapahtumassa.

Arviointiasteikko: 0 - K5

Arviointikriteerit:

Kiitettävä (5)

Opiskelijan asenne on postiivinen ja hän työskentelee aktiivisesti tapahtumassa (itseohjautuvuus). Opiskelija hallitsee erinomaisesti teoreettista tietoa ja osaa soveltaa sitä kiitettävästi oppimistehtävissä. Opiskelija osallistuu aktiviisesti tapaamisiin ja osoittaa analyyttista, reflektiivistä ja kriittistä lähestymistapaa kaikessa toiminnassaan. Opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Hyvä (3-4)

Opiskelijan asenne on positiivinen ja hän työskentelee aktiivisesti tapahtumassa. Opiskelija hallitsee hyvin teoreettista tietoa ja osaa soveltaa sitä suurimmaksi osaksi oppimistehtävissä. Opiskelija osallistuu aktiivisesti tai melko aktiivisesti tapaamisiin ja osoittaa analyyttista, reflektiivistä ja kriittistä lähestymistapaa suurimmassa osassa toimintaansa. Opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät pääosin annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan asenteessa on kehitettävää ja hän työskentelee tapahtumassa jokseenkin passiivisesti. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi teoreettista tietoa ja osaa soveltaa sitä osittain tai ei laisinkaan oppimistehtävissä. Opiskelija osallistuu harvoin tapaamisiin (poissaoloja) ja osoittaa vähän tai ei laisinkaan analyyttista, reflektiivistä ja kriittistä lähestymistapaa toiminnassaan. Opiskelija ei ole suorittanut kaikki tehtävät annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytäopintojakson minimivaatimuksia eli tyydyttävää tasoa (T1).

 Palaa