SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M18S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
Opintojakso801M15M Event Management Project, 5.00 op, 133 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaPyhäjärvi Jenni
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

....

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso toteutetaan projektiluonteisesti. Opiskelijat työskentelevät itseohjautuvasti tapahtumaan liittyen prosessin eri vaiheissa (suunnittelu - toteutus - jälkivaiheet), ja reflektoivat prosessiin liittyvistä kokemuksista sekä oppimisesta ohjaavalle opettajalle.

Materiaali

Tapahtumakirjallisuus/tapahtumiin liittyvät projektissa sovellettavat materiaalit.

Sisältö

Oppimistavoitteet:

Ymmärrät tapahtuman järjestämisen aseman ja merkityksen osana matkailutoimialaa. Saat valmiudet tapahtumajärjestämisen operationaaliseen toteuttamiseen. Sinulla on valmiudet ottaa aktiivinen rooli toimijana tapahtuman toteutuksessa. Kykenet monikulttuuriseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön tapahtuman eri sidosryhmien (henkilöstö, asiakkaat, yhteistyötahot) kanssa.

Sisältö:

  • Tapahtuma projektina
  • Tapahtuman operatiivinen ulottuvuus
  • Tapahtumien sidosryhmät ja verkosto
  • Vastuullinen tapahtuma
Arviointi

Kokonaisarviointi perustuu annettujen tehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen, positiiviseen asenteeseen, itseohjautuvuuteen ja aktiiviseen työskentelyyn tapahtumassa.

Arviointiasteikko: 0 - K5

Arviointikriteerit:

Kiitettävä (5)

Opiskelijan asenne on postiivinen ja hän työskentelee aktiivisesti tapahtumassa (itseohjautuvuus). Opiskelija hallitsee erinomaisesti teoreettista tietoa ja osaa soveltaa sitä kiitettävästi oppimistehtävissä. Opiskelija osallistuu aktiviisestitapaamisiin ja osoittaa analyyttista, reflektiivistä ja kriittistä lähestymistapaa kaikessa toiminnassaan. Opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Hyvä (3-4)

Opiskelijan asenne on positiivinen ja hän työskentelee aktiivisesti tapahtumassa. Opiskelija hallitsee hyvin teoreettista tietoa ja osaa soveltaa sitä suurimmaksi osaksi oppimistehtävissä. Opiskelija osallistuu aktiivisesti tai melko aktiivisestitapaamisiin ja osoittaa analyyttista, reflektiivistä ja kriittistä lähestymistapaa suurimmassa osassa toimintaansa. Opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät pääosin annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan asenteessa on kehitettävää ja hän työskentelee tapahtumassa jokseenkin passiivisesti. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi teoreettista tietoa ja osaa soveltaa sitä osittain tai ei laisinkaan oppimistehtävissä. Opiskelija osallistuu harvoin tapaamisiin (poissaoloja)ja osoittaa vähän tai ei laisinkaan analyyttista, reflektiivistä ja kriittistä lähestymistapaa toiminnassaan. Opiskelija ei ole suorittanut kaikki tehtävät annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Hylätty (0)

Opiskelijan asenne on negatiivinen. Hän ei työskentele tapahtumassa tai hänen toiminnalla on negatiivisia vaikutuksia tapahtuman toteutukseen. Hän ei osallistu tapaamisiin. Hän ei osaa soveltaa tietoa oppimistehtävissä.Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

 Palaa