SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
GroupK72D17S/Degree Programme in Nursing (in English) (Kemi)
Study unitK702DL41B Bachelor´s Thesis, Implementation, 5.00 ECTS credits, 133 h
Bachelor´s Thesis
BACHELOR'S THESIS
ImplementationPerustoteutus/19001
UnitTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
Time of implementationAutumn2/2019-2020
Responsible teacherKilpiäinen Seppo
Other teachers
Status of implementationFinished

Description status Ready
  
Language of instruction English
Starting and ending dates23.10.2019 - 31.12.2019
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period15.04.2019 - 15.05.2019
Implementation method
Virtuality 0 ECTS credits
R&D integration 0 ECTS credits
Resit dates of the exam
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Description language English 
Objectives  
Assessment criteria  
Pedagogical arrangements

Tutkimussuunnitelman hyväksymisen jälkeen opiskelija aloittaa työnsä laajemman tekemisen syventäen opinnäytetyön eri osioita tavoitteenaan päästä mahdollisimman laajaan ja syvälliseen näkökulmaan ajatuksellisen ja kirjallisen toteuttamisen näkökulmasta. Opiskelijoiden ohjaaja antaa tarvittaessa oppimisympäristöjen suotuisan kehittymisen kannalta tarvittavaa ja työtä edistävää tukea ongelmanratkaisuprosessin näkökulmasta. Olennaista on kuitenkin itseohjautuvuuden näkökulman ylläpitäminen koko prosessin ajan.

After the approval of the research plan, the student begins to do a broader work, deepening the different parts of the thesis with the aim of reaching the broadest and most profound point of view from the point of view of thought and writing. When needed, the student counselor provides the necessary and work-friendly support for the development of the learning environment from the perspective of the problem-solving process. However, it is essential to maintain an aspect of self-direction throughout the process.

Material

Vaaditaan tutkimukseen liittyvää materiaalia sekä verkossa että erilaisista tukimateriaaleista.

Content

Hyväksytty materiaali, joka ohjaa opinnäytetyön sisältöä ja ohjaa sisältöä Lapin ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti.

Assessment

Prosessia arvioidaan vuoropuhelun avulla

 Palaa