SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M18S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
Opintojakso801MKTES Espanja: Español del turismo, 5.00 op, 133 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaKähkönen Outi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm21.10.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

..

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

VERKKOTOTEUTUS

Opintojakso lähtee liikkeelle aivan alkeista.

Adobe Connect -opetus yleensä maanantai-iltaisin klo 16.30-19.15, aloitus on viikolla 43.

Oppimisen ohjaus tapahtuu läpi opintojakson suullisista ja kirjallisista tehtävistä annettavana palautteena sekä opiskelijan itsearviointina.

Niille, joilla on jo kielen perustaitotaso (vähintään CEFR A1) hallussa, suositellaan hottausta.

Materiaali

Kaasinen, K., Laine, M.-L., Leman, N. & Saló i Nevado, L. ¡Fantástico! 1. Helsinki: Tammi.
ja verkkomateriaali Moodlessa.

Sisältö

Opiskelija oppii toimimaan yksinkertaisella espanjalla erilaisissa Suomeen tulevien vieraiden matkustamiseen, vastaanottoon, ohjelmaan ja palveluun liittyvissä perustilanteissa.
Hän tutustuu espanjankielisten maiden kulttuuriin ja ominaispiirteisin.

Arviointi

* Sanastoharjoitukset ja kokeet Moodlen etusivulta (osa Quizletissa)
* 2 kirjoitelmaa
* Maantuntemus-/kulttuuriesitelmä
* Suullinen testi
Tekemällä yllä olevat tehtävät hyväksytysti saa jo arvosanan 1-2.
* Kirjallinen koe - mahdollisuus arvosanoihin 3-5.
Lisäksi tuntiaktiivisuus vaikuttaa arviointiin.
Arviointi 0-5

 Palaa