SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoBIO2 Kiertotalouden perusteet, 5.00 op, 133 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
VastuuopettajaKantanen Mari-Selina
Muut opettajatTyni Sanna
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm22.10.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.09.2018 - 12.10.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt

Kirjatentti pidetään Moodlessa, päivämäärä ja kellonaika määräytyvät myöhemmin.

Materiaali

Opintojakson materiaali jaetaan moodlessa.

Sisältö

Opiskelija oppii kiertotalouden perusteisiin kuuluvia käsitteitä ja toimintamalleja annettujen eri kotimaisten ja kansainvälisten lähdeaineistojen kautta. Opiskelija oppii kiertotalouden periaatteista ja mikä merkitys kiertotaloudella on kansantaloudelle, hyvinvoinnille ja ympäristölle. Opiskelija syventää kiertotalouteen liittyvää osaamistaan valitsemasta aihepiiristä, mikä voi liittyä esim. jätteiden käsittelyyn, uusiutuviin luonnonvaroihin tai energiaan, ekosuunnitteluun, elinkaariajatteluun tai tuotantoprosesseihin.

Arviointi

Arvosanat 0-5, perustuen kirjatenttiin ja kirjallisuustyöhön.

 Palaa In English