SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR51M19S/Maanmittaustekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR501ML16 Communication Skills in English, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021, Kevät2/2020-2021
VastuuopettajaAla-Louko Ritva
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2021 - 20.05.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi maanmittausalalla toimivan insinöörin työnvaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa esitellä koulutustaan ja kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen. Hän kykenee hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Hän osaa kirjoittaa muistioita, raportteja, tiivistelmiä sekä muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Opiskelija osaa laatia työnhakuun liittyviä dokumentteja, selviytyy työhaastattelusta sekä osaa toimia haastattelijana englanniksi. Opiskelija hallitsee yritysenglannin peruskäsitteistöä ja pystyy esittelemään oman alansa yrityksen toimintaa. Hän ymmärtää oman alansa tekstejä ja osaa käyttää maanmittausalan terminologiaa. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.

Teemat

 • Insinöörin suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet englanniksi
 • Tekniikan, talouselämän ja kiinteistötekniikan englanninkielinen terminologia

Opintojakson sisältöjä integroidaan lukukauden projektiin.

 
Arviointikriteerit

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).

Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.

Integroitujen tehtävien arvioinnissa noudatetaan asiantuntijuuden periaatetta. Kielenopettaja arvioi tehtävät kieli- ja viestintätaidon ja ammattiaineen opettaja sisällön kannalta.

Tyydyttävä

(1)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse, vaikka kielitaito rajoittaa viestintää. Kirjoittaa ymmärrettäviä sähköposteja, dokumentteja ja muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Tyydyttävä (2)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä pääosin ymmärrettävästi ja kiinnittää jonkin verran huomiota asianmukaiseen tyyliin. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse pääosin ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa melko hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää.

Hyvä (3)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse asianmukaisella tyylillä ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Hyvä (4)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse luontevasti asianmukaisella tyylillä ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Kiitettävä (5)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse täsmällisesti, tehokkaasti ja sujuvasti asianmukaisella tyylillä. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

 
Pedagogiset järjestelyt
 • Lähiopetusta
 • Itsenäistä opiskelua (itseopiskelutehtävien tekeminen, lähitunneille valmistautuminen, tenttiin valmistautuminen)
 • Pari- ja ryhmätyöskentelyä

Materiaali

Opintojakson materiaali on Moodlessa.

Sisältö
 • Maanmittausalasta ja maanmittausinsinöörin työstä kertominen
 • Puhelinkeskustelut ja sosiaaliset puhetilanteet
 • Sähköpostiviestintä
 • Esityksen pitäminen
 • Yritysesittelyt ja yritysenglannin peruskäsitteistöä
 • Työpaikkahakemus, ansioluettelo ja työpaikkahaastattelu
 • Maanmittausalan tekstit ja terminologia
 • Kulttuuritietous
Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä. Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen on 80% (jatkuva näyttö). Tenttiin ei voi osallistua, jos jatkuva näyttö ei ole riittävä.

 Palaa In English