SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKA54T19S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T55 Tietoverkot CCNA 1, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusMonimuotototeutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020, Kevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
VastuuopettajaTepsa Tauno
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kerroksellisten OSI ja TCP/IP mallien rakenteen, lähiverkon medioiden toiminnalliset ominaisuudet ja yleiskaapelointistandardin, yleisimpien lähiverkkolaitteiden toiminnan ja laitteiden sovelluskohteet sekä keskeiset TCP/IP-protokollat ja pystyy suorittamaan IP-aliverkotuksen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa ja testata pienen lähiverkon toiminnan ja liittää tietokeen lähiverkkoon. Opiskelija osaa IP-osoitteiden ja aliverkkojen laskennan sekä määritellä IP-osoitteiston työasemiin ja testata IP-yhteyden toimivuuden.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English