SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR51R17S/Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR501RL19 Svenska för byggnadsingenjörer, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusKaksi ryhmää/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaLampela Ritva
Muut opettajat
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 06.09.2019
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Pystyy hallitsemaan rakennusalan ammatilliset tilanteet ruotsin kielellä.

 
Arviointikriteerit
ArvosanaArvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja
Tyydyttävä (1)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.
Hyvä (3)Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Kiitettävä (5)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Opintojakson arvioinnissa noudatetaan Kielilain (423/2003) edellyttämän ruotsin kielen taidon kriteerejä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Lähiopetus n. 45 tuntia / ryhmä

Itseopiskelu

Materiaali

Moodle-materiaali Svenska för byggnadsingenjörer

Lisäkirjallisuutta: Flexteknik, Otava

Kontakt Teknisk svenska, Edita

Verkkomateriaaleja: Nätfräsch, Bud- bygg upp din svenska, Språknät

Sisältö

* omasta taustasta ja koulutuksesta kertominen

* rakennusala ja insinöörin työtehtävät

* työnhaku

* työelämän viestintä, puhelin ja sähköposti

* tavallisimmat liikekirjeet

* rakennustekniikan sanasto

* yritys- tai tuote-esittely

Arviointi

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut suulliset (2)ja kirjalliset harjoitustyöt (1-2), tentti sekä jatkuva näyttö eli aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (80 %)Arviointiasteikko 0-5. Opintojakso täyttää Kielilain (423/2003) edellyttämän ruotsin kielen taidon, joka arvioidaan T/H (suullinen ja kirjallinen taito erikseen) ja merkitään päättötodistuksen liitteelle. Arvosanat 1-3 vastaavat tyydyttävää ja 4-5 hyvää arvosanaa.

Ruotsin taitotasokuvaukset

 Palaa In English