SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L18K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL34 Palveluliiketoiminnan englannin kieli ja viestintä, 5.00 op, 133 h
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus, yhteistyössä talousosaamisen kansa/18002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaLajunen-Tuokko Ulla
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 05.10.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Kompetenssi

Kansainvälistymisosaaminen: opiskelija omaa alansa työtehtävissä ja niiden kehittämisessä tarvittavan englannin kielen taidon.

Osaamistavoitteet

Pystyt vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi oman ammattialasi työympäristössä ja verkostoissa. Osaat kirjoittaa alaasi liittyviä liike-elämän asiatekstejä ja kykenet valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen oman alasi aiheesta. Pystyt toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä ja kykenet hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Ymmärrät ja osaat käyttää liiketalouden ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalasi termistöä.

 
Arviointikriteerit

Arvioitava osaaminen

Tyydyttävä (1-2)

  Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Työelämä ja kansainvälisyysosaaminen

Osaat esitellä itsesi sekä toiset ja kertoa lyhyesti työpaikastasi.

Osaat keskustella tutuista aiheista.

Osaat käyttää liikealan ja taloushallinnon englannin peruskäsitteistöä.

Osoitat tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Osaat esitellä työpaikkansa, ylläpitää keskustelua erilaisista small talk-aiheista.

Osaat kirjoittaa oman alasi asiakirjoja ja osaat käyttää liikealan ja taloushallinnon peruskäsitteistöä.

Osaat esitellä oman alasi yrityksen tai tuotteen.

Osoitat tilannetajua monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa.

Osaat esitellä työpaikkasi, luoda ja ylläpitää suhteita sekä käydä luontevaa keskustelua erilaisista aiheista.

Kirjoitat selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä asiakirjoja.

Hallitset liikealan ja taloushallinnon peruskäsitteistöä.

Osaat esitellä yrityksen tai tuotteen jäsentyneesti ja asianmukaisella tyylillä.

Osoitat hyvää tilannetajua monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa.

Asiakaspalvelu

Osaat hoitaa yksinkertaisia asiakaspalvelutilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti.

Hallitset joitakin keskeisiä liiketalouden ja oman erikoisalasi ammattitermejä.

Selviydyt yksinkertaisista puhetilanteista.

Hoidat asiakaspalvelu- tilanteet tehokkaasti ja ammattitaitoisesti.

Puhut ja kirjoitat melko sujuvasti, vaikka kielivirheitä esiintyy.

Keskustelet ammattialaasi liittyvistä aiheista melko sujuvasti, vaikka ammattitermien hallinnassa on puutteita.

Osaat hoitaa työelämän asiakaspalvelutilanteet ammattitaitoisesti, sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Puhut ja kirjoitat lähes virheetöntä kieltä.

Keskustelet sujuvasti ammattialaasi liittyvistä tehtävistä.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English