SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

RyhmäR81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801MB Minäkö brändi? Näy, kuulu ja vaikuta verkossa, 5.00 op, 133 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatKoivunen Kati
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm21.05.2019 - 31.07.2019
Osallistujia min. 30 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.04.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki) 27.5, 28.5, 3.6 ja 6.6 klo 18-20 Adobe Connection
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla opit käyttämään markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen perustekniikoita oman asiantuntijabrändisi luomiseen ja kehittämiseen. Opintojaksolla viedään läpi digitaalisen asiantuntijabrändäyksen prosessi aina suunnittelusta mittaamiseen. Opintojaksolla luodaan omalle verkkopresenssille perusta, jota on helppo kehittää tulevaisuudessa vaikuttavaksi asiantuntijabrändiksi.

1. Osaa käyttää strategisen markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen tekniikoita oman ammatillisen imagon luomiseen, kehittämiseen ja markkinointiin.
2. Osaa reflektoida omaa osaamistaan ja asettaa tavoitteita ammatillisen osaamiseen esilletuomiseen.
3. Osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista verkkoviestintää sekä hyödyntää ketterän sisällöntuotannon ja julkaisemisen alustoja osaamisen markkinoinnissa.
4. Osaa rakentaa ammatillista verkostoa digitaalisissa viestintäympäristöissä.
5. Osaa markkinoida omaa osaamistaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kurssi on verkkokurssi.

Huom! Kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä, max. 30 opiskelijaa. Opintojakso on ollut suosittu, joten varaathan paikkasi ainoastaan, jos sinulla on aikaa tehtävien työstöön viikoilla 22 ja 23 sekä lopputehtävän suorittamiseen 31.7.2019 mennessä.

Kurssi toteutetaan virtuaalisesti AC ja Moodle-oppimisympäristöissä sekä sosiaalisessa mediassa. Tärkeätä on myös verkostoituminen muiden kurssin opiskelijoiden kanssa.

Opintojaksolla on neljä kontaktiopetuskertaa verkossa. Toivomuksena olisi, että opintojaksolle osallistuvalla opiskelijalla olisi aikaa ja mahdollisuus olla paikalla kontaktiopetuskerroilla (27.5, 28.5, 3.6 ja 6.6 klo 18-20). Luennot on mahdollista katsoa jälkeenpäin nauhalta, mutta jokaisella kontaktiopetukserralla opiskelija saa tehtäviä, joiden suorittaminen etenee luentojen tahdissa. Kurssille osallistujalla toivotaan olevan aikaa suorittaa opintoja tiiviisti viikoilla 22 ja 23.

Kurssi rakentuu itsenäisesti suoritettavista oppimistehtävistä, vertaisoppimisesta ja lähiopetustunneista, jotka sisältävät: luentoja, case-esimerkkejä sekä runsaasti keskustelua. Tunneilla käydyt keskustelut vauhdittavat ja syventävät asian oppimista ja ymmärtämistä.

Kurssilla suuressa roolissa ovat opettajan ja opiskelijoiden toisilleen antamat vertaispalautteet niin sosiaalisessa mediassa kuin Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija tuottaa kurssilla Portfolion/CV:n omasta osaamisestaan. Opiskelija voi myös hyödyntää jo olemassa olevia verkkoalustojaan/-kanaviaan ja kehittää niitä eteenpäin opettajan sekä opiskelijakollegoiden palautteen perusteella.

HUOM!

Sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook,toimivat keskeisessä roolissa kurssilla. Näiden työkalujen käyttäminen vaatii useimmiten kirjautumisen/profiilin luonnin eri alustoille/palveluihin. On tärkeätä, että kurssin opiskelijat suhtautuvat sosiaalisen median kanaviin liittymiseen avoimesti. Kurssia voi olla vaikeata suorittaa ilman rekisteröitymistä some-palveluihin.

Materiaali

Koivunen, K. 2018 Blogi www.katikoivu.com

Kortesuo,2011.K.Tee itsestäsi brändi. Asiantuntijaviestintä livenä ja verkossa.Bookwell.

Pönkä, H.2014.Sosiaalisen median käsikirja.Docendo.

Toikkanen,M.& Kananen, N. 2014.Blogby the Book.  Blogiopas. Tammi.

Tolvanen, V., Laine, T. & Kurvinen, J. Henkilöbrändäys. 2017. AlmaTalent.

Sisältö

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla opit käyttämään markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen perustekniikoitaoman asiantuntijabrändisi luomiseen ja kehittämiseen. Opintojaksollaviedään läpi digitaalisen asiantuntijabrändäyksen prosessi aina suunnittelusta mittaamiseen. Opintojaksolla luodaan omalle verkkopresenssille perusta, jota on helppo kehittää tulevaisuudessa vaikuttavaksi asiantuntijabrändiksi.

1. Markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen perustekniikat

2. Oma osaaminen ja sen hyödyntäminen

3. Digitaaliset työkalut

4. Verkostoituminen ja verkkosisällöntuotanto.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5. Arviointi perustuu opettajan antamien arviointien lisäksi vertais- ja itsearviointiin.

TASOT

Markkinoinnin perustekniikat

Oma osaaminen ja sen hyödyntäminen

Digitaaliset työkalut

Verkostoituminen ja verkkosisällöntuotanto

5

Opiskelija osaa käyttää markkinoinnin tekniikkoja asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Opiskelija osaa sanoittaa omaa ydinosaamistaan perustellusti sekä asettaa innovatiivisia tavoitteita osaamisen hyödyntämiselle.

Opiskelija osaa hyödyntää tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja innovatiivisesti digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä ammatillisen osaamisen markkinoimiseen.

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää kohderyhmät huomioivaa vaikuttavaa monikanavaista verkkoviestintää.

3

Opiskelija osaa nimetä markkinoinnin tekniikkoja ja soveltaa niitä sujuvasti ja laaja-alaisesti.

Opiskelija osaa nimetä oman ydinosaamisensa ja vahvuutensa sekä asettaa tavoitteita osaamisen hyödyntämiseen.

Opiskelija osaa hyödyntää tavoitteellisesti digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä ammatillisen osaamisen markkinoimiseen.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kohderyhmät huomioivaa monikanavaista verkkoviestintää.

1

Opiskelija osaa nimetä markkinoinnin perustekniikat ja soveltaa niitä yksinkertaisiin tilanteisiin.

Opiskelija osaa nimetä omaa osaamistaan yleispiirteiltään ja asettaa helppoja tavoitteita osaamisen hyödyntämiseen.

Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä ammatillisen verkoston rakentamisessa ja oman osaamisen markkinoinnissa.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa verkkoviestintää tehtävänannon mukaisesti.