SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR72Y19S/Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi
OpintojaksoY9992B Osaamisen johtaminen, 5.00 op, 133 h
Työelämän monialainen kehittäminen
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020
VastuuopettajaMäkimurto-Koivumaa Soili
Muut opettajatKeskitalo Tuulikki, Koikkalainen Merja, Rantonen Janne-Perttu, Saarnio Reetta, Tohmola Anniina, Törmänen Outi, Viinamäki Leena
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 18.03.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika19.10.2019 - 20.10.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida organisaation osaamistarvetta ja -vajetta. Hän osaa kehittää omaa ja ihmisten osaamista alueen ja/tai organisaation tärkeimpänä voimavarana. Hän hallitsee osaamisen johtamisen prosessin, kykenee toteuttamaan osaamisen arviointia ja pystyy laatimaan strategiaan pohjautuvia osaamista koskevia kehittymissuunnitelmia. Hän osaa käyttää, soveltaa, kehittää ja arvioida osaamisen johtamisen menetelmiä työympäristössä. Hän osaa hyödyntää innovaatioiden tuottamista ja yrittäjämäistä toimintatapaa alueen ja organisaatioiden kehittämisessä.

Opintojakson ydinsisältö/teemat:

  • Osaamisen johtamisen käsitteet ja -menetelmät
  • Osaamisvajeen ja -tarpeen arviointi
  • Yksilölliset ja yksikkökohtaiset kehittymissuunnitelmat
  • Innovaatiot osana organisaation kehittämistä
  • Yrittäjämäinen toimintatapa
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitettävä K5

Osaa kartoittaa organisaationsa ja työyksikkönsä osaamista ja tukea mahdollisen osaamisvajeen täyttämistä. Osaa käyttää osaamisen johtamisen menetelmiä ja osaa soveltaa yrittäjämäistä toimintatapaa kehittämisessä.

Osaa analysoida ja kehittää organisaationsa ja työyksikkönsä ammatillista osaamista ja edistää mahdollisen osaamisvajeen täyttämistä. Osaa käyttää ja soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä ja yrittäjämäistä toimintaa alueen ja/tai organisaatioiden kehittämiseksi.

Osaa itsenäisesti arvioida, kehittää ja johtaa monipuolisesti organisaationsa ja työyksikkönsä ammatillista osaamista ja täyttää mahdollisen osaamisvajeen organisaation strategian mukaisesti. Osaa luovasti johtaa, käyttääja soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiäjakehittää yrittäjämäistä toimintaa organisaatioissa.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa