SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR72Y19S/Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi
Opintojakso799Y9G Talouden johtaminen, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden johtaminen ja esimiestyö
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät2/2019-2020
VastuuopettajaTörmänen Outi
Muut opettajatTurulin Marita
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.05.2020 - 31.08.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika21.08.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa talouden johtamisen menetelmien perusteet ja osaa soveltaa niitä esimiestyössä sekä tunnistaa organisaation tai yrityksen kannattavuuden ja kilpailukyvyn periaatteet. Hän osaa johtaa ja arvioida turvallista, vaikuttavaa, laadukasta ja tuloksellista palvelutoimintaa. Hän osaa toimia luovasti ja innovatiivisesti erilaisissa ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotilanteissa omassa työssään.

 
Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1–T2Hyvä H3–H4Kiitettävä K5

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi talouden johtamiseen liittyvää tietoa laaja-alaisesti työelämän asiantuntijuuttaan kehittäen

-hyödyntää tietolähteitä monipuolisesti

-johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja vastuullisesti

-osallistaa asiantuntijana ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi talouden johtamiseen liittyvää tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti ja työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti

-johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja vastuullisesti eri näkökulmia huomioon ottaen

-osallistaa asiantuntijuutta yhdistäen ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi ja perustellusti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi talouden johtamiseen liittyvää tietoa kriittisen perustellusti ja johdonmukaisesti sekä työelämän toimintatapoja perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti

-johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja tavoitteellisesti, taitavasti ja vastuullisesti eri näkökulmia ansiokkaasti huomioon ottaen

-osallistaa luovasti ja innovatiivisesti ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi ja taitavan analyyttisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

 
Pedagogiset järjestelyt

Osallistuminen lähipäivien14.-15.5.2020 toteutukseen, jossa asiantuntijaluentoja sekä yhteistoiminnallista työskentelyä.

Sähköiset tietokannat ja oppimisympäristöt.

Oppimistehtävän palautus 10.8.2020.

Materiaali

Itsenäinen tiedonhankinta

Materiaali Moodlessa

Sisältö
Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5 arviointikriteereiden mukaisesti.

Arviointi sisältää oppimistehtävän arvioinnin ja itsearvioinnin.

 Palaa