SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR72Y19S/Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi
Opintojakso799Y9J Strateginen johtaminen, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden johtaminen ja esimiestyö
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020
VastuuopettajaTörmänen Outi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm13.03.2020 - 30.04.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika19.10.2019 - 20.10.2019
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa johtaa ja kehittää terveys- ja hyvinvointialojen työtä toimintayksikön strategian ja perustehtävän mukaisesti. Opiskelija osaa johtaa palvelu- ja asiakasprosesseja hyvinvointia ja terveyttä edistävästi. Opiskelija osaa arvioida palvelutarjonnan suhdetta alueen väestön ja eri asiakassegmenttien tarpeisiin ja odotuksiin. Opiskelija osaa osallistavan strategiatyöskentelyn perusteet ja strategiaprosessin vaiheet.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
 • Pbl -syklimalli: aloitustutoriaali 13.3.2020 ja päättötutoriaali 16.4.2020.

 • Osallistuminen lähiopiskelupäivien toteutukseen.

 • Asiantuntijaluennot

 • Sähköiset tietokannat ja oppimisympäristöt

 • Itsenäinen tiedonhankinta

Materiaali

Strategisen johtamisen kansallinen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus ja muut tietolähteet.

Sisältö
 • Strategisen johtamisen suunnittelu, strategiaprosessin toteuttaminen menetelmät ja peruskäsitteet, strategisen johtamisen toteutus, jalkautus ja kehittäminen
 • Muutosjohtaminen, muutosjohtajuus ja muutoksen johtaminen
Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5 arviointikriteereiden ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Arviointi sisältää oppimistehtävien arvioinnin, itse- ja vertaisarvioinnin.

Osaamisen arviointikriteerit:

Tyydyttävä T1-T2Hyvä H3-H4Kiitettävä K5

Opiskelija

 • tuottaa ja arvioi strategiseen johtamiseen liittyvää tietoa laaja-alaisesti työelämän asiantuntijuuttaan kehittäen
 • hyödyntää tietolähteitä monipuolisesti
 • johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja vastuullisesti
 • osallistaa asiantuntijana ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa
 • viestii selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

 • tuottaa ja arvioi strategiseen johtamiseen liittyvää tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti ja työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen
 • hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti
 • johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja vastuullisesti eri näkökulmia huomioon ottaen
 • osallistaa asiantuntijuutta yhdistäen ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa
 • viestii selkeästi ja perustellusti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

 • tuottaa ja arvioi strategiseen johtamiseen liittyvää tietoa kriittisen perustellusti ja johdonmukaisesti sekä työelämän toimintatapoja perustellusti kehittäen
 • hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä kriittisesti ja laaja-alaisesti
 • johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja tavoitteellisesti, taitavasti ja vastuullisesti eri näkökulmia ansiokkaasti huomioon ottaen
 • osallistaa luovasti ja innovatiivisesti ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa
 • viestii selkeästi ja taitavan analyyttisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

 Palaa