SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK72Y19S/Terveyden edistäminen, ylempi AMK (Kemi)
Opintojakso799YOP Opinnäytetyö, 30.00 op, 800 h
OPINNÄYTETYÖ
ToteutusPerustoteutus/19003
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy1/2020-2021, Syksy2/2019-2020, Syksy2/2020-2021, Kevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatElo Satu, Paloste Airi, Puro Anne, Tohmola Anniina, Vesterinen Soili
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm06.09.2019 - 15.12.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.08.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 10 op
T&k-integraatio 30 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa toteuttaa ja johtaa itsenäisesti oman alan työelämän tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Hän osaa soveltaa opinnäytetyössään alansa näyttöön perustuvaa tietoa ja valita perustellusti soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä työelämän kehittämistehtävään. Opiskelija kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun työssään. Hän osaa arvioida ja opponoida tutkimusyhteisömäisesti opinnäytetöitä taustan, toteutuksen, tulosten ja raportoinnin suhteen. Hän osaa raportoida tutkimus- ja kehittämistyönsä tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäytteen, jolla hän osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen kielen taitoa.

Opintojakson ydinsisältö:

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit on kuvattu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöoppaassa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Palautuspäivät Moodleen

Seminaarit

Aihepaperin palautus 6.9.2019, OPN aiheen esitys (PP) palautus 11.9.2019

Aiheseminaari 13.9.2019

Opinnäytetyösuunnitelman palautus 3.1.2020

Suunnitelmaseminaari 10.1. 2020

Väliseminaarien esitysten palautukset 8.5.2020 ja 10.8.2020

Väliseminaarit 15.5.2020 ja 17.8.2020

Esitarkastusversion (ehdotus valmiista työstä) palautus 30.10.2020 Moodleen.

Mediatiedotteen laatiminen.

Valmiin työn palautus 27.11.2020. Opiskelija huomioi palautuksen myös työn opponoijalle.

Posteri opinnäytetyöstä painatusvalmiina 27.11. 2020.

Valmiin työn esitys yhteisessä seminaarissa 7-8.12.2020 tai YAMK -seminaarissa erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Materiaali

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä noudatetaan Lapin AMK:n YAMK -opinnäytetyöopasta (2019-2020), jossa on kuvattu opinnäytetyöprosessin eri vaiheet ja sisältö.

Sisältö

Opintojakson ydinsisältö:

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteenä laaditaan opinnäytetyötä esittelevä mediatiedote ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti.

Arviointi

Opinnäytetyön arviointi suoritetaan numeraalisesti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöoppaan (2019-2020) kriteeristön mukaisesti.

Kypsyysnäyte arvioidaan arvosanoilla hyväksytty tai hylätty.

 Palaa In English