SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäK71Y19S/Sosiaalialan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Kemi)
OpintojaksoK701Y1B2 Tarveanalyysi kansalais- ja aluelähtöisen työn perustana, 10.00 op, 267 h
Kansalais- ja aluelähtöisuus hyvinvointipalveluiden kehittämisessä
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2019-2020, Kevät1/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatViinamäki Leena
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm06.11.2019 - 30.01.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 20.10.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 8 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite: Opiskelija ymmärtää kansalais- ja aluelähtöisen tarveanalyysin merkityksen kehittämisen lähtökohtana sekä oman kehittämishankkeensa perustana. Opiskelija hallitsee kansalais- ja aluelähtöisen tarveanalyysin toteutuksen. Opiskelija hallitsee erityisesti kansalais- ja aluelähtöiset tutkimusstrategiat ja -menetelmät sekä osaa hyödyntää niitä omassa kehittämishankkeessaan.

Sisältö:

 • tarveanalyysissä hyödynnettävät tutkimusstrategiat ja -menetelmät

 • tarpeiden arvioinnin problematiikka ja menetelmät

 • tarpeiden arviointi kansalais- ja aluelähtöisestä näkökulmasta

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1–T2

Hyvä H3–H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää sosiaalialan relevanttien tutkimusstrategioiden ja -menetelmien merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • tiedostaa relevanttien, erilaisten tutkimusstrategioiden ja -menetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • ymmärtää kansalais- ja aluelähtöisen kehittämisen reunaehdot tarveanalyysiperustaisessa kehittämisessä
 • tiedostaa kansalais- ja aluelähtöisen tarveanalyysin merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • huomioi sosiaalialan relevanttien tutkimusstrategioiden ja -menetelmien merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • huomioi relevanttien, erilaisten tutkimusstrategioiden ja -menetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • huomioi kansalais- ja aluelähtöisen kehittämisen soveltuvuuden tarveanalyysiperustaisessa kehittämisessä
 • hyödyntää kansalais- ja aluelähtöistä tarveanalyysin mahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää työtään onnistuneesti huomioiden sosiaalialan relevanttien tutkimusstrategioiden ja -menetelmien merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden relevanttien, erilaisten tutkimusstrategioiden ja -menetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti kansalais- ja aluelähtöisen kehittämisen mahdollisuuksia tarveanalyysiperustaisessa kehittämisessä
 • arvioi onnistuneesti työssään kansalais- ja aluelähtöisen tarveanalyysin merkitystä hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.
 
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja tehtävien suorittaminen annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Materiaali

Luentojen alussa jaetaan relevantti referenssikirjallisuus yms. opiskelumateriaali.

Sisältö

Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen, johtamisosaaminen.

Arviointi

Tyydyttävä T1

Tyydyttävä T2

Hyvä H3

Hyvä H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää sosiaalialan relevanttien tutkimusstrategioiden ja -menetelmien merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • tiedostaa relevanttien, erilaisten tutkimusstrategioiden ja -menetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • ymmärtää kansalais- ja aluelähtöisen kehittämisen reunaehdot tarveanalyysiperustaisessa kehittämisessä
 • tiedostaa kansalais- ja aluelähtöisen tarveanalyysin merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • ymmärtää melko hyvin sosiaalialan relevanttien tutkimusstrategioiden ja -menetelmien merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • tiedostaa melko hyvin relevanttien, erilaisten tutkimusstrategioiden ja -menetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • ymmärtää melko hyvin kansalais- ja aluelähtöisen kehittämisen reunaehdot tarveanalyysiperustaisessa kehittämisessä
 • tiedostaa melko hyvin kansalais- ja aluelähtöisen tarveanalyysin merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • huomioi sosiaalialan relevanttien tutkimusstrategioiden ja -menetelmien merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • huomioi relevanttien, erilaisten tutkimusstrategioiden ja -menetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • huomioi kansalais- ja aluelähtöisen kehittämisen soveltuvuuden tarveanalyysiperustaisessa kehittämisessä
 • hyödyntää kansalais- ja aluelähtöistä tarveanalyysin mahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • huomioi hyvin sosiaalialan relevanttien tutkimusstrategioiden ja -menetelmien merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • huomioi hyvin työssään relevanttien, erilaisten tutkimusstrategioiden ja -menetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • huomioi hyvin kansalais- ja aluelähtöisen kehittämisen soveltuvuuden tarveanalyysiperustaisessa kehittämisessä
 • analysoi hyvin työssään kansalais- ja aluelähtöisen tarveanalyysin mahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää työtään onnistuneesti huomioiden sosiaalialan relevanttien tutkimusstrategioiden ja -menetelmien merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden relevanttien, erilaisten tutkimusstrategioiden ja -menetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti kansalais- ja aluelähtöisen kehittämisen mahdollisuuksia tarveanalyysiperustaisessa kehittämisessä
 • arvioi onnistuneesti työssään kansalais- ja aluelähtöisen tarveanalyysin merkitystä hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.
 Palaa