SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31YH19S/Digiajan palvelujohtaminen, ylempi AMK (Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
OpintojaksoR301YH13 Digitaalinen alustatalous, 5.00 op, 133 h
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatAngelva Juhani, Keskitalo Tuulikki
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm20.01.2020 - 24.02.2020
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa analysoida, arvioida, johtaa ja kehittää digitaalisten työympäristöjen ja erityisesti alustatalouden tarjoamia mahdollisuuksia organisaation kehittämisessä. Opiskelija osaa digitaalisiin työympäristöihin liittyvät verkostovaikutukset. Opiskelija osaa digitaalisten työympäristöjen ja alustatalouden kehittämisen eri muodot eli arkkitehtuurit.

Opintojakson ydinsisältö:

 • Alustatalouden käsitteet ja ulottuvuudet
 • Verkostoituminen alustataloudessa, mahdollisuudet ja haasteet
 • Alustatalouden kehittämisen eri muodot kansallisesti ja kansainvälisesti.          
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Erinomainen K5

Opiskelija

 • Osaa analysoida digitaalisten työympäristöjen ja erityisesti alustatalouden tarjoamia mahdollisuuksia organisaation kehittämisessä
 • Osaa digitaalisiin työympäristöihin liittyvät verkostovaikutukset
 • Osaa digitaalisten työympäristöjen ja alustatalouden kehittämisen eri muodot eli arkkitehtuurit.

Opiskelija

 • Osaa analysoida, arvioida ja edistää digitaalisten työympäristöjen ja erityisesti alustatalouden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä organisaation kehittämisessä.
 • Osaa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa analysoida digitaalisiin työympäristöihin liittyviä verkostovaikutuksia
 • Osaa kehittää monipuolisesti digitaalisten työympäristöjen ja alustatalouden eri muotoja.

Opiskelija

 • Osaa itsenäisesti ja luovasti analysoida, arvioida, johtaa ja kehittää digitaalisten työympäristöjen ja erityisesti alustatalouden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä organisaation kehittämisessä
 • Osaa analysoida ja arvioida itsenäisesti, luovasti ja yhteistyössä muiden kanssa digitaalisiin työympäristöihin liittyviä verkostovaikutuksia
 • Osaa itsenäisesti, luovasti ja monipuolisesti johtaa digitaalisten työympäristöjen ja alustatalouden eri muotoja.
 
Pedagogiset järjestelyt

Integroitu toteutus. Sisältää yhteistoiminnallista ja itsenäistä työskentelyä.

Materiaali

Ei erikseen ilmoitettavaa lukemisto.

Sisältö

Alustatalouden käsitteet ja ulottuvuudet

Verkostoituminen alustataloudessa, mahdollisuudet ja haasteet

Alustatalouden kehittämisen eri muodot kansallisesti ja kansainvälisesti.

Arviointi

Oppimistehtävä(t). Numeraalinen arviointi, arviointiasteikko 1 - 5 sekä laadullinen palaute.

Itsearviointi, lomake, numeraalinen arvio & sanallinen perustelu. Arviointi kohdistuu koko opintojakson aikaiseen toimintaan (ml. ryhmätyö).

Vertaisarviointi, lomake, numeraalinen & lyhyt sanallinen perustelu. Opiskelija arvioi ryhmänsä jokaisen jäsenen toiminnan ryhmäesseen tuottamisen aikana.Arviointiasteikko 1 - 5.

 Palaa In English