SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31YH19S/Digiajan palvelujohtaminen, ylempi AMK (Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
OpintojaksoR301YH15 Autonominen ja uudistuva tiimityö, 5.00 op, 133 h
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaKevät2/2019-2020
VastuuopettajaTörmänen Outi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm07.04.2020 - 25.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee autonomisen tiimin toiminnan periaatteet ja johtamisen erityispiirteet. Opiskelija tietää monialaisuuden ja rekrytoinnin haasteet tiimityössä. Opiskelija osaa hyödyntää autonomista tiimityötä innovaatioita tuottavana toimintamallina

Opintojakson ydinsisältö

 • itseohjautuvuus ja sitoutuminen
 • monialainen tiimi
 • autonominen tiimityö innovaatioita tukevana toimintamallina
 • tiedon jakaminen tiimityössä
 • rekrytointi

verkostojohtaminen

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Erinomainen K5

Opiskelija

 • osaa analysoida autonomisen tiimin toiminnan periaatteita
 • osaa arvioida rekrytoinnissa monialaisuuden haasteita
 • osaa soveltaa autonomista tiimityötä uudenlaisena toimintamallina työympäristössään

Opiskelija

 • osaa analysoida ja kehittää tiimin toimintaa autonomisen tiimin periaatteiden mukaisesti
 • osaa monipuolisesti perustellen arvioida tiiminjäsenten rekrytointiin liittyviä monialaisuuden haasteita
 • osaa perustellen kehittää monialaisen autonomisen tiimityön mallia työympäristössään

Opiskelija

 • Osaa itsenäisesti ja luovasti analysoida ja kehittää autonomisen tiimin toimintaa
 • Osaa luovasti ja itsenäisesti arvioida monialaisen autonomisen tiimin luonteen mukaisia rekrytoinnin haasteita
 • löytää luovia ja uusia keinoja kehittää autonomista tiimityötä monialaisessa työympäristössä
 
Pedagogiset järjestelyt

Oppimisen organisointi: Integroitu malli.

Virtuaalitoteutus, johon sisältyy yhteiset etäkokoontumiset 7.4.2020 ja 11.5.2020.

Yhteistoiminnallinen työskentely.

Oppimistehtävien työstäminen monialaisissa tiimeissä verkkovälitteisesti.

Materiaali

Ajankohtainen kansallinen ja kansainvälinen kirjallisuus.

Sisältö
 • itseohjautuvuus ja sitoutuminen
 • monialainen tiimi
 • autonominen tiimityö innovaatioita tukevana toimintamallina
 • tiedon jakaminen tiimityössä
 • rekrytointi
 • verkostojohtaminen
 • työhyvinvointi
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeraalisesti asteikolla 0-5.

Itse- ja vertaisarviointi.

 Palaa In English