SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoLAVV15 Sijoitustoiminnan perusteet, 3.00 op, 80 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteMinerva (Kauppakatu 58) Tornio
ToteutusajankohtaSyksy2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatAine Raisa
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm02.11.2018 - 14.12.2018
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika24.09.2018 - 15.10.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee keskeisimmät sijoitusinstrumentit ja osaa arvioida niihin liittyvää tuottoa ja riskiä. Hän osaa myös hakea sijoitusta koskevaa tietoa ja hyödyntää tätä tietoa sijoittamisen kannalta. Opiskelija ymmärtää myös, että millä tavalla lainsäädäntö ohjaa sijoitusneuvontaa. Sekä lisäksi ymmärtää keskeistä sijoittamiseen liittyvää termistöä ja tunnuslukuja.

 
Arviointikriteerit

Eri sijoitustuotteiden tunteminen (pörssiosakkeet, rahastot, osakeindeksioblikaatiot, sijoitusvakuutukset jne.) Sijoittamisen eri muodot. Keskeisimmät sijoittamiseen liittyvät termistöt. Keskeinen lainsäädäntö.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English