SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoR801M34B Kehittämisprojekti, 5.00 op, 133 h
Matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäminen
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18005
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaMaaninka Tanja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm21.05.2019 - 31.08.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika08.11.2018 - 31.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija laajentaa ja syventää osaamistaan valitsemallaan osaamisalueella. Opiskelija toteuttaa kehittämisprojektin vahvistaen taitojaan toteuttaa tavoitteellisia ja aikasidottuja tehtävänantoja.

 • Harjaantuminen tavoitteellisen ja aikasidonnaiseen työskentelyyn

 • Työelämäyhteistyövalmiuksien vahvistaminen

 • Vastuu oman osaamisensa vahvistamisesta

 • Ryhmätyövalmiuksien kehittäminen

 • Hanke- ja työelämäyhteistyövalmiuksien vahvistaminen

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Ryhmätyöskentely, ohjaus

Tietoperustan hyödyntäminen

Projektin läpivienti

Materiaali

Aiheen mukaan

Sisältö
 • ryhmä- ja projektityöskentely

 • kehittämisprojektin suunnittelu ja hallinnointi

 • tietoperustan hyödyntäminen kehittämisprojektin ratkaisuissa ja perusteluissa

 • kehittämisprojektin dokumentointi ja viestintä

 • tutkimus- ja kehittämistoiminta

 • oman työn ja ryhmän tuotoksen reflektointi/arviointi

 • yhteistyö toimeksiantajan kanssa

Arviointi

Moodelssa oheistus

 Palaa In English