SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L18K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL16 Palvelutuotteen markkinointiosaaminen, 10.00 op, 267 h
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaTolvanen Anne
Muut opettajatKuisma Tuija
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 31.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Kompetenssi

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia nykyaikaisessa verkostomaisessa liiketoimintaympäristössä. Opiskelija ymmärtää verkkoliiketoiminnan merkityksen yritykselle ja sen asiakkaille. Opiskelija tuntee verkkopalvelujen tietoturvavaatimukset sekä logistiikan. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa brändiin perustuvaa integroitua markkinointiviestintää.

Osaamistavoite

Perehdyt palvelujen keskeiseen merkitykseen organisaatioiden kilpailuedun mahdollistajana ja asiakassuhteen lujittajana. Osaat suunnitella ja toteuttaa brändiin perustuvaa integroitua markkinointiviestintää. Osaat muodostaa palvelutuotteelle tarvittavat fyysiset ja digitaaliset jakelutieverkostot. Tunnet sähköisen kaupankäynnin toteutustapoja ja erilaisia liiketoimintamalleja. Ymmärrät verkkoliiketoiminnan merkityksen yritykselle ja asiakkaalle sekä osaat perustaa verkkokaupan.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Markkinointiviestintäosaaminen

Ymmärrät integroidun markkinointiviestinnän merkityksen palvelutuotteen menestystekijänä.

Osaat tehdä perustellun suunnitelman brändiä tukevalle markkinointiviestinnälle.

Osaat suunnitella ja toteuttaa brändiin perustuvaa integroitua markkinointiviestintää.

Jakelutieosaaminen

Ymmärrät jakelutien merkityksen osana palvelutuotteen menestystä.

Osaat analysoida eri jakelutievaihto-ehtojen eroavaisuudet palvelutuotteen näkökulmasta.

Osaat muodostaa palvelutuotteelle tarvittavat fyysiset ja digitaaliset jakelutieverkostot.

Verkkoliiketoimintaosaaminen

Osaat käyttää tyypillisimpiä verkkoliiketoiminnan työkaluja ohjattuna. Tunnet keskeisen verkkokauppaa koskevan oikeudellisen sääntelyn.

Osaat toteuttaa myyntiä verkossa ohjatusti ja käyttää verkkoliiketoiminnan työkaluja. Osaat soveltaa verkkokauppaa koskevaa keskeistä oikeudellista sääntelyä.

Osaat suunnitella yrityksen myynnin verkkototeutuksen ja kehittää verkkoliiketoiminnan työkalujen hyödyntämistä. Tiedostat oikeudellisten asioiden merkityksen verkkokaupassa ja sen kehittämisessä.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali

Löytyy opintojakson alussa Moodle-oppimisympäristöstä.

Sisältö
Arviointi
 Palaa In English