SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR301LL62 Työyhteisötaidot, 7.00 op, 187 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2018-2019
VastuuopettajaKarjalainen Lahja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm02.11.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.11.2018 - 11.11.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät henkilöstöosaamisen, työoikeuden sekä esimies- ja alaistaitojenperusteet. Osaat palkanlaskentaan sekä palkanmaksuun liittyvät keskeiset periaatteet. Osaat hoitaa palkanmaksuun liittyvät yrityksen lakisääteiset velvoitteet.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Palkanlaskenta

Tiedät palkanmaksuun liittyvät lainasäädännölliset velvoitteet ja osaat tehdä palkkalaskelmia perustasolla.

Osaat yrityksen palkanmaksun ja siihen liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet.

Osaat soveltaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia keskeisissä palkanlaskentatilanteissa. Sinulla on kokonaisvaltainen näkemys palkkaprosessista.

Työlainsäädännön osaaminen

Tiedät Suomen työlainsäädännön perusteet ja osaat ratkaista yksinkertaisia sovellustehtäviä.

Ymmärrät ja osaat soveltaa työoikeutta käytännön sovellustehtävissä.

Osaat analysoida ja tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätelmiä sovellustehtävistä. Ymmärrät työoikeudellisen sääntelyn merkityksen organisaation toiminnassa.

Toimiminen tiimin jäsenenä

Sinulla on käsitys alais- ja esimiestaidoista sekä käsitystä työyhteisön johtamisesta.

Ymmärrät erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä sekä työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia. Ymmärrät esimiestaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa.

Pystyt soveltamaan erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä. Osaat arvioida monipuolisesti työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia.

 
Pedagogiset järjestelyt

Ennakkotehtävä ja näyttö

Materiaali
Sisältö
Arviointi
ArviointikohdeOsaamistavoiteHylättyT1T2H3H4K5
TyöyhteisöosaaminenYmmärrät esimies- ja alaistaitojen merkityksenEt tunnista esimies- ja alaistaitojen perusasioitaSinulla on perustiedot esimies- ja alaistaidoista ja työyhteisön johtamisestaTunnistat keskeisiä asioita esmies- ja alaistaidoista sekä työyhteisön johtamisestaYmmärrät erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä sekä työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia. Ymmärrät esimiestaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa.Osaat soveltaa motivointikeinoja sekö johtamis- ja esimiestaitoja tiimityöskentelyssä.Pystyt soveltamaan erilaisia motivoinikeinoja tiimityöskentelyssä. Osaat arvioida työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia.
Työlainsäädännön osaaminenTyöoikeuden perusteetEt tiedä työoikeuden perusteitaTiedät Suomen työlainsäädännön perusteet ja osaat ratkaista yksinkertaisia sovellustehtäviä.Tunnistat keskeisiä työoikeudellisia tilanteita.Ymmärrät ja osaat soveltaa työoikeutta tavanomaisissa käytännön sovellustehtävissä.Osaa hyödyntää työoikeutta, oikeustapauksia ja työehtosopimuksia keskeisissä ongelmatilanteissa.Osaat analysoida ja tehdä perusteltuja päätelmiä sovellustehtävistä. Sinulla on konaisvaltainen näkemys työlainsäädännöstä ja ymmärät sen merkityksen työyhteisön toiminnassa.
PalkanlaskentaPalkanlaskentaan liittyvien keskeisten periaatteiden ja palkanlaskentaa liittyvien lakisääteisten velvoitteiden tunteminenEt tiedä miten palkanmaksu hoidetaan.Tiedät palkanmaksuun liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet ja osaat tehdä palkkalaskelmia perustasollaYmmärrät miten palkanmaksu hoidetaan ja osaat hoitaa palkanlaskennan tehtäviä.Osaat hoitaa työyhteisön palkanlaskennan tehtäviä sekä siihen liittyviä lakisääteisiä velvoitteita.Osaat soveltaa palkanlaskentaa erilaisissa palkkausmuodoissa ja hyödyntää lainsäädäntöä ja työehtospimuksia.Osaat soveltaa lainsäädäntöä jatyöehtosopimuksia keskeisissä palkanlaskentatilanteissa. Sinulla on kokonaisvaltainen näkemys palkanlaskennan prosessista.

 Palaa In English