SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäYVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, ylempi (AMK)
OpintojaksoR301YH20 Kehittävä yrittäjyys, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2018-2019
VastuuopettajaMäkimurto-Koivumaa Soili
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm13.04.2019 - 07.06.2019
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 28 
Ilmoittautumisaika01.12.2018 - 31.01.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida yrittäjyyttä ilmiönä laaja-alaisesti eri konteksteissa. Opiskelija osaa arvioida yrittäjyyden edistämisen ja tukemisen tapoja yksilön ja organisaation näkökulmasta. Opiskelija osaa kehittää yrittäjyyttä sekä henkilökohtaisesti että organisaatiossa.

Opintojakson ydinsisältö:
Yrittäjyysintentio, oman osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen, toiminnallisen yrittäjyyden elementit (mm. verkostoitumisen merkitys)
Yrittäjyysorientaation osatekijät ja johtaminen
Uudet (liike)toimintamahdollisuudet ja niiden luominen
Yrittäjyyden uudet muodot ja kontekstit (kevytyrittäjyys, yrittäjyyden digitaaliset alustat)

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakson aloitusluento 13.4.2019 ja päätössessio 11.5.2019 verkossa (AC).

HUOM! Opintojakso on suunniteltu ESR-rahoitteisessa Lapin kehittäjäkoulu -hankkeessa. Sen vuoksi opintojaksolle ilmoittautumisessa etusijalla ovat hankkeen pilottiryhmässä opiskelevat Digiajan palvelujohtamisen opiskelijat. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat valitaan opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä.

Materiaali

Teemaa tukeva kirjallisuus ja muu tieteellinen aineisto.

Sisältö

Yrittäjyysintentio, oman osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen, toiminnallisen yrittäjyyden elementit (mm. verkostoitumisen merkitys)

Yrittäjyysorientaation osatekijät ja johtaminen

Uudet (liike)toimintamahdollisuudet ja niiden luominen

Yrittäjyyden uudet muodot ja kontekstit (kevytyrittäjyys, yrittäjyyden digitaaliset alustat)

Arviointi

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

  • Tunnistaa yrittäjyyden ilmiön erilaiset elementit yksilötasolla ja organisaatioissa.
  • Rakentaa yrittäjyyttä tukevaa toimintakulttuuria valitussa kontekstissa.
  • Analysoi ja luo yrittäjyyteen liittyviä uusia toimintamahdolli-suuksia joko uutena liiketoimintana tai olemassa olevassa organisaatiossa.

Opiskelija

  • Analysoi, arvioi ja edistää yrittäjyyteen liittyviä erilaisia elementtejä yksilötasolla ja organisaatioissa.
  • Edistää itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa yrittäjyyttä tukevaa toimintakulttuuria valitussa kontekstissa.
  • Kehittää ja luo monipuolisesti yrittäjyyteen liittyviä uusia toimintamahdolli-suuksia joko uudessa liiketoiminnassa tai olemassa olevassa organisaatiossa.

Opiskelija

  • Analysoi, arvioi, johtaa ja kehittää itsenäisesti ja luovasti yrittäjyyteen liittyviä erilaisia elementtejä yksilötasolla ja organisaatioissa.
  • Johtaa itsenäisesti, luovasti ja yhteistyössä muiden kanssa yrittäjyyttä tukevaa toimintakulttuuria valitussa kontekstissa.
  • Johtaa itsenäisesti, luovasti ja monipuolisesti yrittäjyyteen liittyviä uusia toimintamahdolli-suuksia joko uudessa liiketoiminnassa tai olemassa olevassa organisaatiossa.
 Palaa In English