SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäYVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, ylempi (AMK)
OpintojaksoR301YH21 Ennakoiva johtaminen, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKesäopinnot / Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusajankohtaKevät2/2018-2019
VastuuopettajaTörmänen Outi
Muut opettajatKeskitalo Tuulikki
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm13.04.2019 - 07.06.2019
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 28 
Ilmoittautumisaika01.12.2018 - 31.12.2018
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa arvioida ja suunnitella työyhteisön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia ennakoinnin aikajänteillä. Opiskelija osaa hyödyntää ja integroida ennakointitietoa ja arvioida sen vaikuttavuutta päätöksentekoon. Opiskelija osaa kehittää työyhteisöä nykytilasta tavoitetilaan ennakoinnin avulla ja kykenee arvioimaan muutosta. Opiskelija osaa tukea henkilöstön kehittymistä ja kehittää työyhteisön hyvinvointia muutoksessa.

Opintojakson ydinsisältö:
Ennakoiva ajattelutapa
Ennakointi päätöksenteossa
Ennakoinnin lähestymistavat ja osallistavan ennakoinnin menetelmät
Luottamuksen johtaminen ja rakentaminen

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt

HUOM! Opintojakso on suunniteltu ESR-rahoitteisessa Lapin kehittäjäkoulu -hankkeessa. Sen vuoksi opintojaksolle ilmoittautumisessa etusijalla ovat hankkeen pilottiryhmässä opiskelevat Digiajan palvelujohtamisen opiskelijat. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat valitaan opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä.

Virtuaalitoteutus. Opintojakson aloituspäivä 13.4.2019 (AC) ja webinaari 11.5.2019 (AC). Oppimistehtävät tarkentuvat lähempänä aloitusajankohtaa.

Materiaali

Kansallinen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus ja muut tietolähteet.

Sisältö


Ennakoiva ajattelutapa
Ennakointi päätöksenteossa
Ennakoinnin lähestymistavat ja osallistavan ennakoinnin menetelmät
Luottamuksen johtaminen ja rakentaminen

Arviointi

Arviointikriteerit:

Tyydyttävä T1-T2
Hyvä H3-H4
Kiitettävä K5

Opiskelija käyttää ennakointitietoa suunnitelmallisesti työyhteisön ja toimintaympäristön muutoksissa.

Opiskelija pyrkii soveltamaan ennakointimenetelmiä ja -tietoa osallistavasti strategian mukaisessa johtamisessa ja kehittämisessä.

Opiskelija analysoi ja tulkitsee luottamusta eri ulottuvuuksista työyhteisön vuorovaikutustilanteissa.


Opiskelija käyttää ennakointitietoa analyyttisellä ja kehittävällä tavalla työyhteisön ja toimintaympäristön muutoksissa.

Opiskelija soveltaa ennakointimenetelmiä ja -tietoa osallistavasti strategian mukaisessa johtamisessa ja kehittämisessä.

Opiskelija analysoi, arvioi ja rakentaa luottamusta eri ulottuvuuksista suunnitelmallisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa.

Opiskelija käyttää ennakointitietoa analyyttisellä, kehittävällä ja luovalla tavalla työyhteisön ja toimintaympäristön muutoksissa.

Opiskelija soveltaa ennakointimenetelmiä ja -tietoa osallistavasti ja innovatiivisesti strategian mukaisessa johtamisessa ja kehittämisessä.

Opiskelija arvioi ja kehittää luottamusta eri ulottuvuuksista taitavan suunnitelmallisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa.


Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5 arviointikriteereiden ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Arviointi sisältää oppimistehtävien arvioinnin, itse- ja vertaisarvioinnin.

 Palaa In English