SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäYVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, ylempi (AMK)
OpintojaksoR301YH22 Vastuullisesti kestävä johtaminen, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2018-2019
VastuuopettajaKoikkalainen Merja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.05.2019 - 20.08.2019
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 28 
Ilmoittautumisaika01.12.2018 - 31.01.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida työyhteisön taloudellista, ekologista, sosiaalista ja inhimillistä kestävyyttä. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää työhyvinvointia muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija osaa johtaa ottamalla huomioon vastuullisen toiminnan periaatteet ja kykenee kehittämään vastuullista johtamista työyhteisössään.

Opintojakson ydinsisältö:
Kestävän työn ulottuvuudet
Työhyvinvointia koskeva vastuullisuus
Vastuullinen viestintä
Vastuullisen toiminnan johtaminen

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt

HUOM! Opintojakso on suunniteltu ESR-rahoitteisessa Lapin kehittäjäkoulu -hankkeessa. Sen vuoksi opintojaksolle ilmoittautumisessa etusijalla ovat hankkeen pilottiryhmässä opiskelevat Digiajan palvelujohtamisen opiskelijat. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat valitaan opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä.

Virtuaalitoteutus. Opintojakso toteutetaan kesäopintona.Opintojakson aloitustapaaminen on 14.5.2019 ja päätöstapaaminen on 20.8.2019 (AC).

Materiaali
Sisältö
Arviointi
Tyydyttävä T1-T2Hyvä H3-H4Kiitettävä K5
Opiskelija kartoittaa työyksikön kestävän työn ulottuvuuksia ja kestävän johtamisen tilannetta.Opiskelija analysoi työyksikön kestävän työn ulottuvuuksia ja kehittää vastuullisesti kestävää johtamista työyksikössä.Opiskelija arvioi monipuolisesti työyksikön kestävän työn ulottuvuuksien tilannetta ja kehittää niitä organisaation strategian mukaisesti.
Opiskelija valitsee kehitettävät kohteet ja pyrkii kehittämään niitä vastuullisesti.Opiskelija käyttää ja soveltaa vastuullisen viestinnän menetelmiä.Opiskelija käyttää luovasti vastuullisen viestinnän menetelmiä.
Opiskelija käyttää vastuullisen viestinnän menetelmiä ja pyrkii soveltamaan vastuullisen johtamisen toimintatapaa.Opiskelija analysoi ja kehittää työyksikön työhyvinvointia.Opiskelija analysoi, arvioi ja kehittää työyksikön työhyvinvointia.

 

 Palaa In English