SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäK71Y19S/Sosiaalialan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Kemi)
OpintojaksoK701Y1A Kansalais- ja aluelähtöisyys sosiaalialalla , 5.00 op, 133 h
Kansalais- ja aluelähtöisuus hyvinvointipalveluiden kehittämisessä
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatViinamäki Leena
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite: Opiskelija osaa tarkastella sosiaalialan ja hyvinvointipalveluiden kehittämistä kansalais- ja aluelähtöisestä näkökulmasta. Opiskelija kykenee suuntaamaan kehittämishankettaan kansalais- ja aluelähtöiseksi hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi.

Sisältö:

 • kehittämistyön yhteiskunnallinen tarkastelunäkökulma

 • kehittämistyön erilaiset ulottuvuudet ja näkökulmat

 • kansalais- ja aluelähtöisyyden käsite ja tausta

 • kansalais- ja aluelähtöiset hyvinvointipalveluiden tuottamisen käytännöt

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1–T2

Hyvä H3–H4

Kiitettävä K5

Opiskelija kansalais-ja aluelähtöisesti

 • ymmärtää sosiaalialan erityspiirteet hyvinvointipalvelujärjestelmässä
 • tiedostaa hyvinvointipalvelujärjestelmässä tapahtuvia muutoksia
 • ymmärtää kansalais- ja aluelähtöisyyden merkityksen sosiaalialalla
 • tiedostaa hyvinvointipalveluiden tuottamisen käytännöt wellfare mix -mallissa.

Opiskelija kansalais-ja aluelähtöisesti

 • huomioi sosiaalialan erityspiirteet hyvinvointipalvelujärjestelmässä
 • huomioi työssään hyvinvointipalvelujärjestelmässä tapahtuvia muutoksia
 • huomioi kansalais- ja aluelähtöisyyden merkityksen sosiaalialalla toimiessaan
 • hyödyntää työssään hyvinvointipalveluiden tuottamisen käytänteitä wellfare mix -mallissa.

Opiskelija kansalais-ja aluelähtöisesti

 • soveltaa ja kehittää työtään onnistuneesti huomioiden sosiaalialan erityspiirteet hyvinvointipalvelujärjestelmässä
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden hyvinvointipalvelujärjestelmässä tapahtuvia muutoksia
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti kansalais- ja aluelähtöisyyden merkitystä sosiaalialalla toimiessaan
 • arvioi onnistuneesti työssään hyvinvointipalveluiden tuottamisen käytänteitä wellfare mix -mallissa.
 
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja tehtävien suorittaminen annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Materiaali

Luentojen alussa jaetaan relevantti referenssikirjallisuus yms. opiskelumateriaali.

Sisältö

Kansalais- ja aluelähtöinen asiantuntijasosaaminen.

Arviointi

Tyydyttävä T1

Tyydyttävä T2

Hyvä H3

Hyvä H4

Kiitettävä K5

Opiskelija kansalais- ja aluelähtöisesti

 • ymmärtää sosiaalialan erityspiirteet hyvinvointipalvelujärjestelmässä
 • tiedostaa hyvinvointipalvelujärjestelmässä tapahtuvia muutoksia
 • ymmärtää kansalais- ja aluelähtöisyyden merkityksen sosiaalialalla
 • tiedostaa hyvinvointipalveluiden tuottamisen käytännöt wellfare mix -mallissa.

Opiskelija kansalais- ja aluelähtöisesti

 • ymmärtää melko hyvin sosiaalialan erityspiirteet hyvinvointipalvelujärjestelmässä
 • tiedostaa melko hyvin hyvinvointipalvelujärjestelmässä tapahtuvia muutoksia
 • ymmärtää melko hyvin kansalais- ja aluelähtöisyyden merkityksen sosiaalialalla
 • tiedostaa melko hyvin hyvinvointipalveluiden tuottamisen käytännöt wellfare mix -mallissa.

Opiskelija kansalais- ja aluelähtöisesti

 • huomioi sosiaalialan erityspiirteet hyvinvointipalvelujärjestelmässä
 • huomioi työssään hyvinvointipalvelujärjestelmässä tapahtuvia muutoksia
 • huomioi kansalais- ja aluelähtöisyyden merkityksen sosiaalialalla toimiessaan
 • hyödyntää työssään hyvinvointipalveluiden tuottamisen käytänteitä wellfare mix -mallissa.

Opiskelija kansalais- ja aluelähtöisesti

 • huomioi hyvin sosiaalialan erityspiirteet hyvinvointipalvelujärjestelmässä
 • huomioi hyvin työssään hyvinvointipalvelujärjestelmässä tapahtuvia muutoksia
 • huomioi hyvin kansalais- ja aluelähtöisyyden merkityksen sosiaalialalla toimiessaan
 • analysoi hyvin työssään hyvinvointipalveluiden tuottamisen käytänteitä wellfare mix -mallissa.

Opiskelija kansalais- ja aluelähtöisesti

 • soveltaa ja kehittää työtään onnistuneesti huomioiden sosiaalialan erityspiirteet hyvinvointipalvelujärjestelmässä
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden hyvinvointipalvelujärjestelmässä tapahtuvia muutoksia
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti kansalais- ja aluelähtöisyyden merkitystä sosiaalialalla toimiessaan
 • arvioi onnistuneesti työssään hyvinvointipalveluiden tuottamisen käytänteitä wellfare mix -mallissa.
 Palaa