SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäK71Y19S/Sosiaalialan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Kemi)
OpintojaksoK701Y2C Sosiaalialan osallistavat ja aktivoivat käytännöt, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden yhteiskunnallinen perusta
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatSeppälä Leena
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm11.03.2020 - 30.04.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika19.10.2019 - 20.10.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite: Opiskelija perehtyy syvällisemmin johonkin kehittämishankkeensa kannalta tarkoituksenmukaiseen osallistavaan ja valtaistavaan menetelmään ja osaa soveltaa sitä kehittämishankkeessaan

Sisältö

 • yksilö-, ryhmä- ja yhteisölähtöiset osallistavat ja valtaistavat sosiaalialan työmenetelmät

 • osallistavat ja valtaistavat tiedon tuottamisen menetelmät

 • osallistavat ja valtaistavat kehittämisen menetelmät

 • osallistamiseen ja valtaistamiseen liittyvät ongelmat

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1–T2

Hyvä H3–H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää sosiaalialan relevanttien yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien hyödyntämismahdollisuudet sosiaalialan kehittämisessä
 • tiedostaa yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • ymmärtää yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien reunaehdot alan kehittämisessä
 • tiedostaa yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • huomioi sosiaalialan relevanttien yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien hyödyntämismahdollisuudet sosiaalialan kehittämisessä
 • huomioi yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • huomioi yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien reunaehdot hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • hyödyntää yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisia osallistavia ja valtaistavia työmenetelmiä merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää onnistuneesti työtään sosiaalialan relevanttien yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien avulla
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien hyödyntämismahdollisuudet alan kehittämisessä
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisia osallistavia ja valtaistavia työmenetelmiä alan kehittämisessä
 • arvioi onnistuneesti työssään yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien hyödyntämismahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.
 
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja tehtävien suorittaminen annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Materiaali

Luentojen alussa jaetaan relevantti referenssikirjallisuus yms. opiskelumateriaali.

Sisältö

Sosiaalialan kehittämisen työmenetelmät.

Arviointi

Tyydyttävä T1

Tyydyttävä T2

Hyvä H3

Hyvä H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää sosiaalialan relevanttien yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien hyödyntämismahdollisuudet sosiaalialan kehittämisessä
 • tiedostaa yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • ymmärtää yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien reunaehdot alan kehittämisessä
 • tiedostaa yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • ymmärtää melko hyvin sosiaalialan relevanttien yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien hyödyntämismahdollisuudet sosiaalialan kehittämisessä
 • tiedostaa melko hyvin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • ymmärtää melko hyvin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien reunaehdot alan kehittämisessä
 • tiedostaa melko hyvin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • huomioi sosiaalialan relevanttien yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien hyödyntämismahdollisuudet sosiaalialan kehittämisessä
 • huomioi yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • huomioi yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien reunaehdot hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • hyödyntää yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisia osallistavia ja valtaistavia työmenetelmiä merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • huomioi hyvin sosiaalialan relevanttien yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien hyödyntämismahdollisuudet sosiaalialan kehittämisessä
 • huomioi hyvin työssään yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien soveltuvuuden hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • huomioi hyvin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien reunaehdot hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • analysoi hyvin työssään yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmiä merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää onnistuneesti työtään sosiaalialan relevanttien yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien avulla
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien hyödyntämismahdollisuudet alan kehittämisessä
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisia osallistavia ja valtaistavia työmenetelmiä alan kehittämisessä
 • arvioi onnistuneesti työssään yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoisten osallistavien ja valtaistavien työmenetelmien hyödyntämismahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana.
 Palaa