SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäK71Y19S/Sosiaalialan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Kemi)
OpintojaksoK701Y3C Kehittämistyön vaikuttavuuden arviointi, 10.00 op, 267 h
Kehittämishankkeen vaikuttavuus
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021
Vastuuopettaja
Muut opettajatViinamäki Leena
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm09.09.2020 - 31.10.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 08.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 8 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite: Opiskelija hallitsee sosiaalialan ja hyvinvointipalveluiden kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot arvioinnista, arviointitutkimuksen eri suuntauksista ja arvioinnissa käytetystä tutkimusmenetelmistä. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset arviointiin liittyvät menetelmät ja soveltaa niitä kehittämishankkeessaan kvantitatiivisen vaikuttavuuden metodologian näkökulmasta.

Sisältö

 • arviointi osana kehittämisprosessia
 • arviointitarpeet ja arvioinnin suuntaukset
 • kansalais- ja aluelähtöiset arvioinnin menetelmät
 • vaikuttavuuden kvantitatiiviset arvioinnin menetelmät
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1–T2

Hyvä H3–H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää sosiaalialan ja hyvinvointipalveluiden kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot arvioinnista, arviointitutkimuksen eri suuntauksista ja arvioinnissa käytetystä tutkimusmenetelmistä
 • tiedostaa vaikuttavuuden arviointiin liittyvien metodologisten ratkaisujen merkityksen sosiaalialan kehittämistyössä
 • ymmärtää arvioinnin ja vaikuttavuuden merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä
 • tiedostaa vaikuttavuuden kvantitatiivisten arviointimenetelmien merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä.

Opiskelija

 • huomioi sosiaalialle hyvinvointipalveluiden kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot arvioinnista, arviointitutkimuksen eri suuntauksista ja arvioinnissa käytetystä tutkimusmenetelmistä
 • huomioi sosiaalialalle relevanttien, vaikuttavuuden arviointiin liittyvien metodologisten ratkaisujen merkityksen sosiaalialan kehittämistyössä
 • huomioi vaikuttavuuden merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä
 • hyödyntää vaikuttavuuden kvantitatiivisten arviointimenetelmien merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää onnistuneesti sosiaalialan työtään perustaen hyvinvointipalveluiden kehittämistoiminnan tarkoituksenmukaisiin arviointitutkimusasetelmiin ja -metodologiaan
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden sosiaalialalle relevanttien, vaikuttavuuden arviointiin liittyvien metodologisten ratkaisujen merkityksen sosiaalialan kehittämistyössä
 • yhdistää ja hyödyntää onnistuneesti työssään innovatiivisesti vaikuttavuuden merkitystä sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä
 • arvioi onnistuneesti työssään vaikuttavuuden kvantitatiivisten arviointimenetelmien merkitystä sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä.
 
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja tehtävien suorittaminen annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Materiaali

Luentojen alussa jaetaan relevantti referenssikirjallisuus yms. opiskelumateriaali.

Sisältö

Kehittämisen vaikuttavuuden arviointi sosiaalialalla.

Arviointi

Tyydyttävä T1

Tyydyttävä T2

Hyvä H3

Hyvä H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää sosiaalialan ja hyvinvointipalveluiden kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot arvioinnista, arviointitutkimuksen eri suuntauksista ja arvioinnissa käytetystä tutkimusmenetelmistä
 • tiedostaa vaikuttavuuden arviointiin liittyvien metodologisten ratkaisujen merkityksen sosiaalialan kehittämistyössä
 • ymmärtää arvioinnin ja vaikuttavuuden merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä
 • tiedostaa vaikuttavuuden kvantitatiivisten arviointimenetelmien merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä.

Opiskelija

 • ymmärtää melko hyvin sosiaalialan ja hyvinvointipalveluiden kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedon merkityksen arvioinnista, arviointitutkimuksen eri suuntauksista ja arvioinnissa käytetystä tutkimusmenetelmistä
 • tiedostaa melko hyvin sosiaalialalle relevanttien, vaikuttavuuden arviointiin liittyvien metodologisten ratkaisujen merkityksen sosiaalialan kehittämistyössä
 • ymmärtää melko hyvin vaikuttavuuden merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä
 • tiedostaa melko hyvin vaikuttavuuden kvantitatiivisten arviointimenetelmien merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä.

Opiskelija

 • huomioi sosiaalialle hyvinvointipalveluiden kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot arvioinnista, arviointitutkimuksen eri suuntauksista ja arvioinnissa käytetystä tutkimusmenetelmistä
 • huomioi sosiaalialalle relevanttien, vaikuttavuuden arviointiin liittyvien metodologisten ratkaisujen merkityksen sosiaalialan kehittämistyössä
 • huomioi vaikuttavuuden merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä
 • hyödyntää vaikuttavuuden kvantitatiivisten arviointimenetelmien merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä.

Opiskelija

 • huomioi hyvin sosiaalialle hyvinvointipalveluiden kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot arvioinnista, arviointitutkimuksen eri suuntauksista ja arvioinnissa käytetystä tutkimusmenetelmistä
 • huomioi hyvin työssään sosiaalialalle relevanttien, vaikuttavuuden arviointiin liittyvien metodologisten ratkaisujen merkityksen sosiaalialan kehittämistyössä
 • huomioi hyvin vaikuttavuuden merkityksen sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä
 • analysoi hyvin työssään vaikuttavuuden kvantitatiivisten arviointimenetelmien merkitystä sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää onnistuneesti sosiaalialan työtään perustaen hyvinvointipalveluiden kehittämistoiminnan tarkoituksenmukaisiin arviointitutkimus-asetelmiin ja -metodologiaan
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden sosiaalialalle relevanttien, vaikuttavuuden arviointiin liittyvien metodologisten ratkaisujen merkityksen sosiaalialan kehittämistyössä
 • yhdistää ja hyödyntää onnistuneesti työssään innovatiivisesti vaikuttavuuden merkitystä sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä
 • arvioi onnistuneesti työssään vaikuttavuuden kvantitatiivisten arviointimenetelmien merkitystä sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöisessä kehittämisessä.
 Palaa