SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR601ML25 Kiertotalous ja bioenergia, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaTimonen Maarit
Muut opettajatSantala Kalle
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm21.10.2019 - 13.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika26.08.2019 - 09.09.2019
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Campusonline-opintojakso, Lapin AMKin opiskelijoille varattu 20 paikkaa, ilmoittautumisjärjestyksessä.

Materiaali
Sisältö

Uusiutuvat energiamuodot on laaja kokonaisuus, jossa mukana on mm. tuuli-, vesi-, aurinko-, aaltoenergia sekä perinteisessä mielessä uusiutuvat turve-, pelto- ja metsäbioenergia. Uusimpina nykyteknologian kehitteillä olevina energiamuotoina ovat esimerkiksi levä-, mikrobi- ja vetyenergia.

Näihin kaikkiin energiamuotoihin liittyy valtavasti erilaisia kemiallisia prosesseja ja teknisiä laitteita niin polttoaineen tuotantoon, varsinaisen energian tuotantoon polttoaineesta ja tuotetun energian varastointiin ja jälkikäsittelyyn mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla.

Luonnonvara-alan kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit
Luonnonvara-alan kiertotalousympäristön materiaalivirrat
Kiertotalouden tavoitteiden asettaminen ja ohjaus
Uudet mahdollisuudet - kiertotalouden visio
Kestävä tuotanto ja elinkaariajattelu

Arviointi

Opintojakson suoritus sisältää hyväksytysti toteutetut harjoitustehtävät
Arviointi: hylätty - K5

 Palaa In English