SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR64M17S/Metsätalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR604ML34 Pohjoisten alueiden mahdollisuudet, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaSarajärvi Ismo
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija tietää Pohjois-Suomen luonnon käytön keskeiset elementit sekä Pohjois-Suomen metsien käytön ja metsänhoidon erityispiirteet.Hän tuntee luonnonvarojen käytön alueelliset painotukset ja ristiriidat eri käyttömuotojen välillä sekä ymmärtää luonnonvarojen käytön merkityksen sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.Opiskelija tietää metsätalouden ja muiden luonnon käyttäjäryhmien keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Hän tietää Euroopan ja Barentsin alueen metsien ja metsätalouden perusrakenteet, yleiset ekologiset olosuhteet sekä metsätalouden alueellisen merkityksen ja ongelmat. Opiskelija osaa esitellä pohjoisten alueiden tilaa ja metsätaloutta englannin kielellä.
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English