SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoBIO3 Kiertotalouden projektityö, 5.00 op, 133 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät2/2018-2019
VastuuopettajaKarinen Jouko
Muut opettajatKauppi Jaana, Lämsä Tia, Pelimanni Veli-Matti, Vähäkuopus Mari
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm11.03.2019 - 18.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.01.2019 - 15.03.2019
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät

Ei uusintakoetta.

Opintojakso arvioidaan palautettavien tehtävien ja harjoitustöiden perusteella.

Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa oman osaamisensa kiertotalouden puitteissa liittyen teolliseen toimintaan. Jo opittua ja opintojakson aikana tulevaa uutta osaamista syvennetään työskentelemällä annetun projektiaiheen parissa pienryhmissä. Pienryhmätyöskentely vahvistaa ryhmätyöskentelytaitoja monialaisessa tiimissä, jolloin oman osaamisen soveltamistaidot vahvistuvat.

Opintojakson teemat:

  • Teollisten sivuvirtojen hyödyntäminen

  • Elinkaarihallinta

  • Uudelleenvalmistus

  • Tuotteistaminen/kaupallistaminen

  • Tulevaisuuden ennakointi

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus sisältää projektiraportin sekä loppuseminaariesityksen ja vertaisarvioinnin.

Arviointi: hylätty- K5

Tyydyttävä (T1-T2)

Hyvä (H3-H4)

Kiitettävä (K5)

Opiskelija hallitsee perusteet opintojakson aihealueelta. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojaksonkeskeisen sisällön. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihealueen. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa tietoja käytäntöön ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso suoritetaan monimuotototeutuksena siten, että ryhmä kokoontuu halutessaan 3-4 kertaa opintojakson aikana yhteen. Opiskelijat työskentelevät pienryhmissä yhteisen aiheen parissa, joka annetaan ja alustetaan aloitustapaamiskerralla. Opintojakson aikana järjestetään teorialuentoja AC-luentoina. Projektityöstä laaditaan väli- ja loppuraportti sekä esitys.

Materiaali

Opintojakson materiaali jaetaan Moodlessa, tapaamiskerroilla ja AC-luennoilla.

Sisältö

Opiskelija syventää osaamistaan kiertotalouden perustoimintamalleista teollisen tutkimusongelman kanssa työskennellen pienryhmissä. Opintojakso soveltuu kone- ja sähkötekniikan opiskelijoille sekä Kaupan ja kulttuurin osaamisalan opiskelijoille. Työskentelyn tueksi pidetään teorialuentoja, joilla opiskelija oppii mm. teollisten sivuvirtojen hyödyntämistä, uudelleenvalmistusta sekä elinkaarihallinnan perusteita. Lisäksi aihepiiriä tarkastellaan tuotteistamisen/kaupallistamisen ja tulevaisuuden ennakoinnin näkökulmista. Projektiaihetta käsitellään teorialuennoilla käytyjen teemojen kautta ja työskentelyn tukena on myös eri alojen asiantuntijoista koostettu advisory board. Opiskelija oppii työskentelemään eri aloilta tulevien opiskelijoiden kanssa hyödyntäen omaa osaamistaan tutkimusaiheen ratkaisussa.

HUOM: Opintojakson maksimiosallistujamäärä on 30. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä koulutusala huomioiden.

Arviointi

Arvosanat 0-5, perustuen loppuraporttiin, esitykseen ja vertaisarviointiin.

 Palaa In English