SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR64M19S/Metsätalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR604ML24A Siemenestä taimikoksi, 5.00 op, 133 h
Metsänhoito
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
VastuuopettajaX Metsätalous
Muut opettajatHiltunen Oiva
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite: Opiskelija tietää pohjoisten alueitten metsän kierron. Hän tuntee siemen- ja taimituotantoa käytännön metsänuudistamisen kannalta. Hän osaa valita oikean maanmuokkaus- ja viljelymenetelmän. Hän osaa hoitaa taimikkoa siten, että siitä kehittyy arvokasta ainespuuta. Hän tunnistaa yleisimmät taimien tuhonaiheuttajat ja osaa ottaa ne huomioon taimikon hoidossa.

  • Metsän uudistumisen prosessit
  • Metsänviljelyn ja maanpinnan käsittely
  • Taimikonhoito
  • Metsän tuhoriskit ja niiden hallinta
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Tutoriaali, lähiopetus, itsenäinen tiedonhankinta, yksilö- ja paritehtävät

Materiaali

Kukkonen, M. ja Kukkonen, E. 2013. Koneellinen metsänhoito

Saksa, T., Miina, J. ja Uoltila, K. 2016. Taimikonhoito -tavoitteet, menetelmät ja kustannukset

Luoranen, J., Saksa, T., Finer, L. ja Tamminen, P. 2007. Metsämaan muokkausopas

Luoranen, J., Saksa, T. ja Uotila, K. 2012. Metsänuudistaminen

Nygren, M. 2011. Metsänkylvöopas, Kylvön biologiaa ja tekniikkaa

Uotila, K., Kasanen, R. ja Heliövaara, K. 2015. Metsätuhot

Äijälä, O. ym. (toim.) 2014.Hyvän metsänhoidon suositukset

Sisältö

Metsän uudistumisen prosessit ja siihen vaikuttavat tekijät

Metsänviljelyn ja maanpinnan käsittely

Taimikonhoito

Metsän tuhoriskit ja niiden hallinta eri-ikäisissä taimikoissa

Arviointi

Kirjallinen tentti metsän alkukehityksestä

Oppimistehtävä valitusta aiheesta, vertaisarvionti ja opettajan arviointi

Opiskelijoiden palaute kirjataan SoleOPS:iin ja opiskelijoilta kerätään suullista palautetta

 Palaa In English