SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA64M19S/Metsätalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR604ML24B Taimikosta metsäksi, 5.00 op, 133 h
Metsänhoito
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
VastuuopettajaX Metsätalous
Muut opettajatHiltunen Oiva
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite:Opiskelija osaa metsänkasvatuksen ja -uudistamisen perusteet ja menetelmät ja kykenee tekemään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti perusteltuja ratkaisuja. Hän tuntee puun tärkeimmät raaka-aineominaisuudet ja metsänkäsittelyn vaikutukset niihin. Hän tuntee metsänhoidon laadunhallinnan ja ymmärtää ohjeita ja toimintatapoja, joilla varmistetaan haluttu lopputulos. Hän tunnistaa Suomen metsien keskeiset bioottiset ja abioottiset tuhot ja niiden aiheuttajat sekä ottaa huomioon niiden vaikutuksia metsänkäytön ratkaisuissaan. Hän tietää metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä säädösten, metsänhoitosuositusten ja metsäsertifioinnin edellyttämällä tavalla.

  • Tasaikäisrakenteisen metsän käsittely
  • Eri-ikäisrakenteisen metsän käsittely
  • Puuntuotoskyvyn parantaminen
  • Metsätuhoriskit ja niiden hallinta
  • Kustannustehokkuus metsänhoidossa
  • Talousmetsien luonnonhoito
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

AC-opetus, yksilö- ja paritehtävät, itsenäinen tiedonhaku, laboratorioharjoitukset tuhoista

Materiaali

Huuskonen, S., Hynynen, J. ja Valkonen, S. 2014. Metsänkasvatus - menetelmät ja kannattavuus

Hynynen, J., Valkonen, S. ja Rantala, S. 2005. Tuottava metsänkasvatus

Luoranen, J., Saksa, T. ja Uotila, K. 2012. Metsänuudistaminen

Pukkala, T., Lähde, E. ja Laiho, O. 2011. Metsän jatkuva kasvatus

Uotila, K., Kasanen, R. ja Heliövaara, K. 2015. Metsätuhot

Äijälä, O. ym. (toim.) 2014.Hyvän metsänhoidon suositukset

Sisältö

Kasvatusmetsien käsittelymenetelmät

Talousmetsien luonnonhoito

Metsätuhot varttuneissa metsissä

Metsä- ja luonnonsuojelulainsäädännön keskeiset säädökset

Arviointi

Kirjallinen tentti metsien käsittelymenetelmistä ja metsätuhoista

Oppimistehtävän arviointi

Opiskelijoiden palaute kirjataan SoleOPS:iin ja opiskelijoilta kerätään suullista pala

 Palaa In English