SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoORJO1104 Johtaminen ja organisointi, 5.00 op, 133 h
LUC-opinnot - Lapin yliopiston tarjoamat opinnot
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatLammi Kaisa
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm10.01.2019 - 28.02.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika10.12.2018 - 06.01.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso on osa LUC-opintoja Lapin yliopiston tarjoamana.

Tarkemmat tiedot opintojaksosta https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.130156433010

Ilmoittautuminen tapahtuu edellä olevaa linkkiä käyttäen Opintopolussa.

Opintojen suorittaminen tapahtuu Lapin yliopiston käyttämien järjestelmien kautta.

Tämä opintojakso ei verkko-opiskelua, vaan opinnot suoritetaan iltaisin lähiopintoina Lapin Yliopistolla.

Materiaali

pintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- eritellä johtajuuteen liittyvät keskeisimmät tieteelliset lähestymis- ja tarkastelutavat

- tunnistaa johtajuuden ja päätöksenteon haasteet kompleksisessa organisaatiotoiminnassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä

- kuvata tiedon ja tiedon hallinnan merkityksen osana johtamista, yhteistyötä ja organisaatioita

- hahmottaa, miten liiketoiminnan ja organisaation toiminnan kehittämistä tehdään käytännössä.

Luennot:

10.01.19
   to 09.00-12.00 
14.01.19
   ma 09.00-12.00
16.01.19
   ke 09.00-12.00
21.01.19
   ma 09.00-16.00
13.02.19
   ke 09.00-17.00
14.02.19
   to 09.00-17.00
27.02.19
   ke 09.00-17.00

28.02.19
   to 09.00-17.00 

HAJO1104A Oppimispäiväkirja (2 op).
HAJO1104B Ryhmätyöskentely, esitykset ja kommentoinnit (3 op).
Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa kahdella oppimistehtävällä.

Tarkista aikataulu vielä ennen opinnon alkua Lapin Yliopiston Weboodi-järjestelmästä.

Sisältö
Arviointi
 Palaa In English