SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR301LL64 Talous- ja tilastomatematiikka, 5.00 op, 133 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019, Kesä/2018-2019
VastuuopettajaKarjalainen Lahja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm25.01.2019 - 31.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika23.01.2019 - 03.02.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Talousmatematiikka; Osaat hyödyntää talousmatematiikkaa liiketaloudellisten ongelmien ratkaisemisessa.

Tilastomatematiikka; Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa ja taulukkolaskentaa tutkimusaineiston analysoinnissa.

.

 
Arviointikriteerit

.

ArviointikohdehylT1T2H3H4K5
Talousmatematiikan näyttöEt osaa laskea ja ratkaista liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviäOsaat ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä.Tiedät ja tunnet talousmatematiikan käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.Osaat etsiä ratkaisuja talousmatematiikan ongelmiin tarkoituksenmukaisestiOsaat hyödyntää talousmatematiikkaa talousosaamisen ongelmien ratkaisuun ja ymmärtää tulosten merkityksen.

Osaat ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä lähes virheettömästi ja soveltaa saatuja tuloksia.

Tilastomatematiikan näyttöSinulla on selkeitä puutteita tilastomatematiikan käsitteissä. Keskeisten tunnuslukujen laskemisessa ja tulkinnassa on puutteita.

Osaat tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaat tulkita tilastoesityksiä. Osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä. Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja.

Osaat laskea keskeiset tunnusluvut ja tiedät niiden merkityksen aineiston analysoinnissa.

Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Osaat raportoida keskeisiä tuloksia.

Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Osaat raportoidatuloksia ja tehdä niiden pohjalta tulkintoja.Osaat raportoida tulokset.

Osaat soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä. Osaat raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

 
Pedagogiset järjestelyt

Näyttötoteutus:

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan lukea hyväkseen kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa hankittua osaamista. Osaamisen näytön avulla opiskelija voi lukea hyväkseen myös muulla tavoin hankittua osaamista. Hankitun osaamisen näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, missä ja miten osaaminen on hankittu. Osaaminen on voitu hankkia joko ei-korkeakoulutasoisessa virallisessa koulutuksessa, epävirallisessa koulutuksessa tai arkioppimisena.

Näyttö näyttöpäivänä 16.3.2019 tai muuten sovittavalla osaamisen näytöllä.

Materiaali
Sisältö

Talousmatematiikka; Osaat hyödyntää talousmatematiikkaa liiketaloudellisten ongelmien ratkaisemisessa.

Tilastomatematiikka; Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa ja taulukkolaskentaa tutkimusaineiston analysoinnissa.

Arviointi
ArviointikohdehylT1T2H3H4K5
Talousmatematiikan näyttöEt osaa laskea ja ratkaista liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviäOsaat ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä.Tiedät ja tunnet talousmatematiikan käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.Osaat etsiä ratkaisuja talousmatematiikan ongelmiin tarkoituksenmukaisestiOsaat hyödyntää talousmatematiikkaa talousosaamisen ongelmien ratkaisuun ja ymmärtää tulosten merkityksen.

Osaat ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä lähes virheettömästi ja soveltaa saatuja tuloksia.

Tilastomatematiikan näyttöSinulla on selkeitä puutteita tilastomatematiikan käsitteissä. Keskeisten tunnuslukujen laskemisessa ja tulkinnassa on puutteita.

Osaat tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaat tulkita tilastoesityksiä. Osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä. Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja.

Osaat laskea keskeiset tunnusluvut ja tiedät niiden merkityksen aineiston analysoinnissa.

Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Osaat raportoida keskeisiä tuloksia.

Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Osaat raportoidatuloksia ja tehdä niiden pohjalta tulkintoja.Osaat raportoida tulokset.

Osaat soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä. Osaat raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

 In English