SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR301LL54 Markkinoinnin ja myynnin perusosaaminen , 4.00 op, 107 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatKarjalainen Lahja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm25.01.2019 - 31.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika23.01.2018 - 03.02.2019
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat hahmottaa yrityksen markkinointiympäristön. Osaat tunnistaa yrityksen asiakkaat, hahmottaa ostokäyttäytymistä ja asiakassegmenttejä. Tunnet yrityksen markkinoinnin ja sen kilpailukeinot.

Osaat hahmottaa yrityksen tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tunnistat sisäisen myyjäsi ja myynnin tärkeyden organisaatiolle sekä ymmärrät myyntiprosessin eri vaiheet. Tiedät ja osaat soveltaa myyntiä ja markkinointia ohjaavaa oikeudellista sääntelyä.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Markkinaympäristön tuntemus ja markkinointisuunnitelma

Ymmärrät markkinoinnin eri osa-alueet. Ymmärrät markkinointisuunnitelman sisällön.

Tiedät markkinoinnin kilpailukeinot ja työkalut. Osaat hankkia tietoa yrityksen markkinaympäristöstä.

Osaat soveltaa ja analysoida toimintaympäristöstä saamaasi markkinatietoa perustellusti markkinoinnin yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

Tuloksellinen myyntiosaaminen

Tiedät myyntiprosessien eri vaiheet.

Ymmärrät myyntiprosessien eri vaiheet ja tavoitteet.

Ymmärrät myynnin tärkeyden organisaatiolle sekä myyntiprosessien vaiheet.

Myyntiä- ja markkinointia ohjaavan lainsäädännön osaaminen

Tiedät keskeisen myyntiä ja markkinointia ohjaavan oikeudellisen sääntelyn.

Osaat ottaa huomioon oikeudellisen sääntelyn myynnin ja markkinoinnin suunnittelussa sekä soveltaa sitä.

Hallitset myyntiin ja markkinointiin liittyvän keskeisen oikeudellisen sääntelyn ja osaat huomioida sen myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Näyttötoteutus. Ennakkotehtävä ja näyttö.

Näyttöpäivä 16.3.2019

Materiaali

ei ole

Sisältö
Arviointi

Tarkemmat arviointikriteerit Moodlessa.

 In English