SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR301LL55 Englanti, 2.00 op, 53 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatKarjalainen Lahja, Lajunen-Tuokko Ulla
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm25.01.2019 - 31.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika23.01.2019 - 03.02.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat englanninkielistä liike- ja talouselämän perussanastoa. Ymmärrät liiketoimintaan liittyvän yrityskulttuurin merkityksen ja osaat keskustella ja kirjoittaa yhteiskuntaan ja yrityksiin liittyvistä asioista englannin kielellä. Osaat käyttää liiketalouden alan perusterminologiaa englanniksi ja osaat tuottaa englanniksi liiketalouden tekstejä. Kykenet viestimään liiketoimintaympäristössä suullisesti ja havainnollistamaan esitystä tarkoituksenmukaisella tavalla.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Hylätty

Hyväksytty

Englannin kielellä kommunikointi, kirjallinen

Et suoriudu viestintätilanteista englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Ammattisanaston käyttö on niukkaa eikä kirjoittamasi tekstin rakenne ole asianmukainen. Kirjoittamasi teksti sisältää ymmärtämistä haittaavia kielioppivirheitä.

Osaat käyttää liiketoiminta- ja yrityssanastoa englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Kirjoittamasi teksti on sekä ymmärrettävää että sujuvaa, eikä se sisällä sellaisia kieliopillisia virheitä, jotka haittaisivat sisällön ymmärtämistä.

Englannin kielellä kommunikointi, suullinen

Et suoriudu viestintätilanteista englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Ammattisanaston käyttö on niukkaa ja puheessa on virheitä, jotka haittaavat ymmärtämistä. Et ymmärrä kommunikaatiotilanteessa kuulemaasi riittävän hyvin.

Osaat käyttää liiketoiminta- ja yrityssanastoa englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Puheesi on selkeää, eikä se sisällä sellaisia virheitä, jotka haittaisivat sisällön ymmärtämistä. Ymmärrät kuulemasi hyvin ja osaat reagoida siihen asianmukaisella tavalla.

 
Pedagogiset järjestelyt

Näyttötoteutus

Osaamisen näytön avulla opiskelija voi lukea hyväkseen myös muulla tavoin hankittua osaamista. Hankitun osaamisen näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, missä ja miten osaaminen on hankittu. Osaaminen on voitu hankkia joko ei-korkeakoulutasoisessa virallisessa koulutuksessa, epävirallisessa koulutuksessa tai arkioppimisena.

Näytön palautuspäivä 16.3.2019

Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English