SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR301LL56 Markkinointitutkimus, 2.00 op, 53 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatKarjalainen Lahja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm25.01.2019 - 31.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika23.01.2018 - 03.02.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat suunnitella, toteuttaa ja raportoida markkinointitutkimuksen.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Markkinointitutkimus -osaaminen

Tiedät markkinointitutkimuksen merkityksen liiketoiminnassa ja sen keskeiset muodot. Tiedät tutkimusprosessin eri vaiheet ja sen keskeiset tutkimusmenetelmät. Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja.

Ymmärrät markkinointitutkimuksen merkityksen ja hyödyllisyyden liiketoiminnan kehittämisessä. Osaat tehdä markkinointitutkimuksen ja tiedät sen eri vaiheet hyvin. Ymmärrät erilaiset tutkimusmenetelmät ja niiden väliset erot.

Ymmärrät markkinointitutkimuksen merkityksen ja osaat soveltaa sitä liiketoiminnan kehittämisessä. Osaat tehdä markkinointitutkimuksen ja tiedät sen eri vaiheet erittäin hyvin sekä osaat soveltaa tuloksia käytännössä. Osaat raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

 
Pedagogiset järjestelyt

Näyttötoteutus

Materiaali
Sisältö
Arviointi
ArviointikohdeOsaamisen näyttöHylättyT1T2H3H4K5
MarkkinointitutkimusosaaminenNäyttöEt osaa markkinointitutkimusmenetelmiä ja -prosessia etkä ymmärrä sen tulosten soveltamismahdollisuuksia liiketoiminnassa.Tiedät markkinointitutkimusmenetelmät mutta et osaa avustettunakaan tehdä markkinointitutkimusta.Tiedät markkinointitutkimuksen merkityksen liiketoiminnassa ja osaat avustettuna tehdä markkinointitutkimuksen.Ymmärrät markkinointitutkimuksen merkityksen ja hyödyllisyyden liiketoiminnan kehittämisessä. Osaat tehdä markkinointitutkimuksen ohjatusti.Ymmärrät markkinointitutkimuksen merkityksen ja hyödyllisyyden liiketoiminnan kehittämisessä tunnet sen vaiheet. Osaat tehdä markkinointitutkimuksen itsenäisesti.

Ymmärrät markkinointitutkimuksen merkityksen ja osaat soveltaa sitä liiketoiminnan kehittämisessä. Osaat tehdä markkinointitutkimuksen ja tiedät sen eri vaiheet sekä osaat soveltaa tuloksia käytännössä. Osaat raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

 In English