SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR301LL66N Ideasta liiketoimintaa, 5.00 op, 133 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatKarjalainen Lahja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm25.01.2019 - 31.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika23.01.2019 - 03.02.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät keskeiset liiketoimintaprosessit ja keskeiset yrityksen perustamiseen liittyvät toimenpiteet.


Ymmärrät liiketoimintaprossien keskinäiset vaikutukset sekä kannattavan liiketoiminnan periaatteet. Osaat hyödyntää työskentelyssä erilaisia tietolähteitä sekä osaat tehdä toimivan suunnitelman liittyen yrityksen toiminnan aloittamiseen/kehittämiseen.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Vastuullinen toimintatapa

Sinä kykenet ottamaan osittain vastuuta omasta toiminnastasi.

Sinä kykenet ottamaan vastuun omasta toiminnastasi.

Sinä kykenet ottamaan vastuun omasta toiminnastasi ja sen seurauksista suhteessa tiimin pelisääntöihin.

Liiketalouden eri osa-alueiden tunnistaminen

Tunnistat liiketoiminnan eri osa-alueet ja liiketoimintaa säätelevää lainsäädäntöä sekä osaat hyödyntää niitä yritystoimintaan liittyvässä tiedonhankinnassa.

Ymmärrät liiketoiminnan eri osa-alueiden merkityksen yritystoiminnassa ja osaat tarkastella yrityksen toimintaa. Osaat selittää yrityksen liiketoimintaan vaikuttaneita tekijöitä ja tehtyjä ratkaisuja

Ymmärrät liiketoiminnan eri osa-alueiden merkityksen yritystoiminnassa ja osaat tarkastella kriittisesti yrityksen toimintaa. Osaat perustellusti analysoida yrityksen liiketoimintaan vaikuttaneita tekijöitä ja tehtyjä ratkaisuja.

 
Pedagogiset järjestelyt

Näyttötoteutus

Osaamisen näytön avulla opiskelija voi lukea hyväkseen myös muulla tavoin hankittua osaamista. Hankitun osaamisen näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, missä ja miten osaaminen on hankittu. Osaaminen on voitu hankkia joko ei-korkeakoulutasoisessa virallisessa koulutuksessa, epävirallisessa koulutuksessa tai arkioppimisena.

Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English