SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR54T17S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T67 Reititinverkot CCNA 3, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatTepsa Tauno
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kytkentäisen lähiverkon tarjoamat keskeiset ominaisuudet. Opiskelija on paneutunut erityisesti STP-protokollan ja virtuaalisen lähiverkon (VLAN) toimintaan ja suunnitteluun. Opiskelija osaa määritellä Ethernet-kytkimen toimintoasetukset ja virtuaaliverkkoja sekä reitittää IP-liikennettä virtuaaliverkkojen välillä.
 
Arviointikriteerit

Osaaminen

Tyydyttävä 1 -2

Hyvä 3 -4

Kiitettävä 5

Osaa virtuaalisen lähiverkon (VLAN) toiminnan ja suunnittelun. Hallitsee verkkokytkimen toimintoasetukset ja määrittelyn

Tietää ja hallitsee Virtuaalisen lähiverkon (VLAN) perustoiminnan.

Tietää ja hallitsee VLAN perustoimintojen lisäksi verkkokytkimien asetukset ja määrittelyn

Hallitsee erinomaisesti VLAN perustoiminnat ja verkkokytkimien asetukset ja määrittelyn

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English