SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoVVV210 Valmennuksen osa 2, kehittämistehtävä, 13.00 op, 347 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteMinerva (Kauppakatu 58) Tornio
ToteutusajankohtaKevät2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatJussila Marjo
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.03.2019 - 02.06.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika22.01.2018 - 01.01.2019
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 13 op
T&k-integraatio 13 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Digitalisaation mahdollisuuksien tunnistaminen, kehittämistoimien suunnittelu ja toteutus. Prosessin ja tulosten raportointi portfoliona.

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa toteuttaa digitalisaatiota edistävän kehittämistehtävän järjestelmällisesti itse hankkimalleen organisaatiolle.
 • Opiskelija kykenee soveltamaan koulutusjakson teemoja kehittämistehtävän toteutuksessa.

Pedagogiset järjestelyt / sisältö:

 • Valmennuksen ohjaustapaamisiin osallistuminen.

 • Itsenäinen opiskelu ja tiedonhankinta.

 • Kehittämistehtävän suunnittelu yhdessä työantajan ja valmentajan kanssa

 • Kehittämistehtävän toteutus suunnitelman mukaisesti.

 • Valmennuksen aikana opiskelija kokoaa portfolion kehittämistehtävästään ja esittelee sen valmennuksen päättyessä.

 • Valmennuksen ajan opiskelija kirjoittaa asiantuntijablogia valmennuksen aiheista, sisällöistä ja käytännön kokemuksistaan.

 • Valmennuksessa hyödynnetään Moodle-ympäristöä ja muita pilvipalveluita oppimisalustoina.

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty

 1. Opiskelija tunnistaa yrityksessä tai organisaatiossa digitaalisen kehittämisen mahdollisuuksia. Opiskelija osallistuu soveltuvan kehityskohteen valintaan ja laatii toteutuskelpoisen suunnitelman sen eteenpäinviemiseksi valmennuksen aikana. Opiskelija hyödyntää ja soveltaa valmennuksesta saatua osaamista käytännön tilanteissa. Opiskelija osaa hankkia itse tietoa kehittämistehtävän toteuttamista varten. Tulokset raportoidaan ja osaaminen osoitetaan portfolion avulla.
 1. Opiskelija viestii aktiivisesti käytännön digitalisaatiokehityksen haasteista ja onnistumisista. Osaaminen osoitetaan asiantuntijablogin tai muun soveltuvan viestintäkanavan avulla (vlogi, Youtube, Instagram jne).

  Hylätty / Täydennettävää

  Hyväksytyn kriteerit eivät täyty.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English