SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoK701SL38A Koulusosiaalityö, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatRavantti Mikko, Seppälä Leena
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm03.06.2019 - 31.07.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika18.03.2019 - 24.05.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • tietää koulun sosiaalityötä jäsentävät keskeiset säädökset ja työn tavoitteet
  • osaa tukea lasta tai nuorta ja hänen perhettään kouluyhteisöön ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa sosiaalialan keinoin
  • opiskelija osaa toimia koulukontekstissa monitoimijaisessa yhteistyössä

Sisältö:

  • työn jäsennykset: lainsäädäntö, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, yksilökohtainen ja yhteisöllinenoppilashuolto, opiskeluhuoltosuunnitelma
  • työn kentät: koulu lasten ja nuorten yhteisöjen kenttänä, moniammatillinen työ koulussa, perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, kuraattorin työ eri kouluasteilla
  • työn tavat: opiskelijan tuen tarpeen arviointi, yksilö- ja ryhmänohjauksen soveltaminen kouluympäristössä, monitoimijainen verkostotyö
 
Arviointikriteerit

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen:

  • Keskeisen lainsäädännön hallinnan osoittaminen suorittamalla lainsäädäntötentti hyväksytysti sekä lainsäädäntöosaamisen soveltaminen kirjallisessa oppimistehtävässä 3.

  • Koulun sosiaalityön käytäntöihin liittyvän oppimistehtävän suorittaminen siten, että tehtävässä osoitetaan aihealueen sisällön hallintaa, avataan käsiteltyä aihetta esimerkein, tuodaan esille omaa pohdintaa ja käytetään annettua lähdemateriaalia.

  • Opintojaksolla hankitun osaamisen soveltamiseen liittyvän kirjallisen oppimistehtävän suorittaminen siten, että tehtävässä osoitetaan opintojakson sisällön hallintaa ja tiedon soveltamista, avataan käsiteltyä aihetta esimerkein, tuodaan esille omaa pohdintaa, käytetään annettua lähdemateriaalia ja noudatetaan kirjallisen työn ohjeistusta.

 
Pedagogiset järjestelyt

CAMPUSONLINE-OPINNOT / Opintojaksolle varataan Lapin AMK:n opiskelijoille 40 paikkaa.

Moodlessa toteutuvat verkko-opinnot.

Avain Moodle-alueelle lähtetään opintojaksolle hyväksytyille.

Materiaali
Sisältö
Arviointi

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 Palaa In English