SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäK71Y19S/Sosiaalialan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Kemi)
OpintojaksoK701Y2D Muutos- ja tietojohtaminen sosiaalialalla, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden yhteiskunnallinen perusta
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatPyyny Heidi, Saranki-Rantakokko Sirkka
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm10.01.2020 - 29.02.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika19.10.2019 - 20.10.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite: Opiskelija ymmärtää johtamisen merkityksen organisaation toiminnassa. Opiskelija tiedostaa kehittämishankkeeseen liittyviä prosesseja ja osaa hallita niitä omassa kehittämishankkeessaan. Opiskelija tunnistaa tapansa toimia kehittämisen ja muutosjohtamisen johtajana seurannaisvaikutuksineen. Opiskelija kykenee tarkastelemaan kriittisesti eri osallisten rooleja ja osallisuutta kehittämistyössä ja niiden vaikutuksia.

Sisältö:

 • johtaminen osana organisaation toimintaa, normistoa ja lainsäädäntöä
 • oppivat organisaatiot ja prosessijohtaminen
 • muutosprosessin ohjaaminen
 • kriittinen lähestymistapa
 • johtajan rooli ja vaikutukset kehittämistoimintaan
 • eri osallisten roolit ja vaikutukset kehittämistoimintaan
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1–T2

Hyvä H3–H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää muutos- ja tietojohtamisen merkityksen organisaation toiminnassa sosiaalialan kehittämisen näkökulmasta
 • tiedostaa eri osallisten rooleja ja osallisuutta sosiaalialan kehittämistyössä organisaation ja kehittämisen johtamisen näkökulmista
 • ymmärtää sosiaalialan muutos-, tieto- ja kehittämisjohtamisen perusperiaatteet
 • tiedostaa muutosjohtajan merkityksen kehittämistoimintaan sekä eri osallisten merkityksen sosiaalialan kehittämistoimintaan.

Opiskelija

 • huomioi muutos- ja tietojohtamisen merkityksen organisaation toiminnassa sosiaalialan kehittämisen näkökulmasta
 • huomioi eri osallisten rooleja ja osallisuutta sosiaalialan kehittämistyössä organisaation ja kehittämisen johtamisen näkökulmista
 • huomioi muutos-, tieto- ja kehittämisjohtamisen perusperiaatteet
 • hyödyntää suunnitelmallisesti muutosjohtajan merkitystä kehittämistoiminnassa sekä eri osallisten merkitystä sosiaalialan kehittämistoiminnassa.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää onnistuneesti työtään huomioiden muutos- ja tietojohtamisen merkityksen organisaation toiminnassa sosiaalialan kehittämisen näkökulmasta
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden eri osallisten rooleja ja osallisuutta sosiaalialan kehittämistyössä organisaation ja kehittämisen johtamisen näkökulmista
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti muutos-, tieto- ja kehittämisjohtamisen perusperiaatteita
 • arvioi onnistuneesti työssään muutosjohtajan merkityksen kehittämistoimintaan sekä eri osallisten merkityksen sosiaalialan kehittämistoimintaan.
 
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja tehtävien suorittaminen annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Materiaali

Luentojen alussa jaetaan relevantti referenssikirjallisuus yms. opiskelumateriaali.

Sisältö

Muutosjohtaminen ja tiedolla johtaminen sosiaalialan kehittämisessä.

Arviointi

Tyydyttävä T1

Tyydyttävä T2

Hyvä H3

Hyvä H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää muutos- ja tietojohtamisen merkityksen organisaation toiminnassa sosiaalialan kehittämisen näkökulmasta
 • tiedostaa eri osallisten rooleja ja osallisuutta sosiaalialan kehittämistyössä organisaation ja kehittämisen johtamisen näkökulmista
 • ymmärtää sosiaalialan muutos-, tieto- ja kehittämisjohtamisen perusperiaatteet
 • tiedostaa muutosjohtajan merkityksen kehittämistoimintaan sekä eri osallisten merkityksen sosiaalialan kehittämistoimintaan.

Opiskelija

 • ymmärtää melko hyvin muutos- ja tietojohtamisen merkityksen organisaation toiminnassa sosiaalialan kehittämisen näkökulmasta
 • tiedostaa melko hyvin eri osallisten rooleja ja osallisuutta sosiaalialan kehittämistyössä organisaation ja kehittämisen johtamisen näkökulmista
 • ymmärtää melko hyvin muutos-, tieto- ja kehittämisjohtamisen perusperiaatteet
 • tiedostaa melko hyvin muutosjohtajan merkityksen kehittämistoimintaan sekä eri osallisten merkityksen sosiaalialan kehittämistoimintaan.

Opiskelija

 • huomioi muutos- ja tietojohtamisen merkityksen organisaation toiminnassa sosiaalialan kehittämisen näkökulmasta
 • huomioi eri osallisten rooleja ja osallisuutta sosiaalialan kehittämistyössä organisaation ja kehittämisen johtamisen näkökulmista
 • huomioi muutos-, tieto- ja kehittämisjohtamisen perusperiaatteet
 • hyödyntää suunnitelmallisesti muutosjohtajan merkitystä kehittämistoiminnassa sekä eri osallisten merkitystä sosiaalialan kehittämistoiminnassa.

Opiskelija

 • huomioi hyvin muutos- ja tietojohtamisen merkityksen organisaation toiminnassa sosiaalialan kehittämisen näkökulmasta
 • huomioi hyvin työssään eri osallisten rooleja ja osallisuutta sosiaalialan kehittämistyössä organisaation ja kehittämisen johtamisen näkökulmista
 • huomioi hyvin muutos-, tieto- ja kehittämisjohtamisen perusperiaatteet
 • analysoi hyvin työssään muutosjohtajan merkityksen kehittämistoimintaan sekä eri osallisten merkityksen sosiaalialan kehittämistoimintaan.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää onnistuneesti työtään huomioiden muutos- ja tietojohtamisen merkityksen organisaation toiminnassa sosiaalialan kehittämisen näkökulmasta
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden eri osallisten rooleja ja osallisuutta sosiaalialan kehittämistyössä organisaation ja kehittämisen johtamisen näkökulmista
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti muutos-, tieto- ja kehittämisjohtamisen perusperiaatteita
 • arvioi onnistuneesti työssään muutosjohtajan merkityksen kehittämistoimintaan sekä eri osallisten merkityksen sosiaalialan kehittämistoimintaan.
 Palaa