SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäK71Y19S/Sosiaalialan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Kemi)
OpintojaksoK701Y2AB Hyvinvointipalveluiden yhteiskuntapoliittisuus, 5.00 op, 133 h
Kehittämishankkeen vaikuttavuus
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2020-2021
Vastuuopettaja
Muut opettajatKuosmanen Voitto, Viinamäki Leena
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm11.11.2020 - 30.11.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika03.11.2020 - 10.11.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoite: Opiskelija ymmärtää hyvinvointipalvelut osana yhteiskuntapolitiikkaa ja sen eri osa-alueita. Opiskelija ymmärtää welfare mix –hyvinvointipalveluiden tuottamisen mallissa promotiivisen, preventiivisen, korjaavan ja ylläpitävän sosiaalialan työn. Opiskelija tuntee hyvinvointipalveluiden tuottamisen kannalta keskeiset valtionhallinnon strategiset linjaukset ja lainsäädännön.

Sisältö:

 • welfare mix –hyvinvointipalveluiden tuottamisen malli
 • hyvinvointipalvelut osana sisäistä turvallisuutta
 • sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia yms. kansalliset hyvinvointipalveluja ohjaavat ja suosittavat dokumentit
 • sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva lainsäädäntö

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1–T2

Hyvä H3–H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää hyvinvointipalvelut osana hyvinvointipoliittista sosiaalialan strategista päätöksentekoa
 • tiedostaa sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot
 • ymmärtää welfare mix -hyvinvointipalveluiden tuottamisen mallissa promotiivisen, preventiivisen, korjaavan ja ylläpitävän sosiaalialan kehittämistyön erilaiset tehtävät
 • tiedostaa kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointipoliittisten dokumenttien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.

Opiskelija

 • huomioi hyvinvointipoliittisen strategisen päätöksenteon merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • huomioi hyvin sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • huomioi welfare mix -hyvinvointipalveluiden tuottamisen mallissa promotiivisen, preventiivisen, korjaavan ja ylläpitävän sosiaalialan kehittämistyön erilaiset tehtävät
 • hyödyntää kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointipoliittisten dokumenttien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää työtään onnistuneesti huomioiden strategisen päätöksenteon merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti welfare mix -hyvinvointi-palveluiden tuottamisen mallissa promotiivisen, preventiivisen, korjaavan ja ylläpitävän sosiaalialan kehittämistyön erilaiset tehtävät
 • arvioi onnistuneesti työssään kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointipoliittisten dokumenttien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.
 
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja tehtävien suorittaminen annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Materiaali

Luentojen alussa jaetaan relevantti referenssikirjallisuus yms. opiskelumateriaali.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujärjestelmän yhteiskuntapoliittisuus sosiaalialan kehittämisessä.

Arviointi

Tyydyttävä T1

Tyydyttävä T2

Hyvä H3

Hyvä H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • ymmärtää hyvinvointipalvelut osana hyvinvointipoliittista sosiaalialan strategista päätöksentekoa
 • tiedostaa sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot
 • ymmärtää welfare mix -hyvinvointipalveluiden tuottamisen mallissa promotiivisen, preventiivisen, korjaavan ja ylläpitävän sosiaalialan kehittämistyön erilaiset tehtävät
 • tiedostaa kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointipoliittisten dokumenttien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.

Opiskelija

 • ymmärtää melko hyvin hyvinvointipalvelut osana hyvinvointipoliittista sosiaalialan strategista päätöksentekoa
 • tiedostaa melko hyvin sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • ymmärtää melko hyvin welfare mix -hyvinvointipalveluiden tuottamisen mallissa promotiivisen, preventiivisen, korjaavan ja ylläpitävän sosiaalialan kehittämistyön erilaiset tehtävät
 • tiedostaa melko hyvin kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointipoliittisten dokumenttien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.

Opiskelija

 • huomioi hyvinvointipoliittisen strategisen päätöksenteon merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • huomioi sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • huomioi welfare mix -hyvinvointipalveluiden tuottamisen mallissa promotiivisen, preventiivisen, korjaavan ja ylläpitävän sosiaalialan kehittämistyön erilaiset tehtävät
 • hyödyntää kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointipoliittisten dokumenttien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.

Opiskelija

 • huomioi hyvin hyvinvointipoliittisen strategisen päätöksenteon merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • huomioi hyvin työssään sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • huomioi hyvin welfare mix -hyvinvointi palveluiden tuottamisen mallissa promotiivisen, preventiivisen, korjaavan ja ylläpitävän sosiaalialan kehittämistyön erilaiset tehtävät
 • analysoi hyvin työssään kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointipoliittisten dokumenttien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.

Opiskelija

 • soveltaa ja kehittää työtään onnistuneesti huomioiden strategisen päätöksenteon merkityksen sosiaalialan kehittämisessä
 • reflektoi ja kehittää toimintaympäristöään onnistuneesti huomioiden sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisessä
 • yhdistää työssään onnistuneesti ja innovatiivisesti welfare mix -hyvinvointi-palveluiden tuottamisen mallissa promotiivisen, preventiivisen, korjaavan ja ylläpitävän sosiaalialan kehittämistyön erilaiset tehtävät
 • arvioi onnistuneesti työssään kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointipoliittisten dokumenttien merkityksen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.
 Palaa