SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoVV702HL12 Tutkimusmenetelmät, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan vapaasti valittavat
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKevät2/2019-2020
VastuuopettajaSaarnio Reetta
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm15.04.2019 - 07.06.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika11.03.2019 - 14.04.2019
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakso on laaja kokonaisuus, jonka avulla voit kehittää osaamistasi laadullisessa sekä määrällisessä tutkimuksessa.

Opintojakson avulla pystyt arvioimaan tutkimusten luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä omassa asiantuntijatyössäsi, esimerkiksi näyttöön perustuvassa toiminnassa. Lisäksi saavutat osaamista, jota tarvitset opinnäytetyössäsi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • Nimetä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen tunnuspiirteet
 • Tunnistaa ja arvioida hyvän tieteellisen kirjoittamisen ominaispiirteet
 • Kuvata tutkimusprosessin päävaiheet
 • Laatia tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteen ja tutkimuskysymykset/ -tehtävät
 • Kuvata tutkimusaiheeseen sopivia tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä sekä tiedonantajien valinnan
 • Kuvailla ja arvioida tutkimuksen ja tutkijan etiikan peruskysymyksiä
 • Arvioida laadullisen ja määrällisen tutkimuksen luotettavuuden peruskysymyksiä

Opintojakson teemat

 • Tieteellisen tutkimuksen tunnuspiirteet
 • Hyvä tieteellinen kirjoittaminen
 • Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelma/-tehtävä
 • Tutkimusprosessin päävaiheet ja tutkimussuunnitelma
 • Tutkittavien valinta
 • Tutkimuksen etiikka
 • Aineistonkeruu ja -analyysi
 • Tutkimuksen luotettavuuden arviointi
 
Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-K5 arviointikriteereiden mukaisesti.

Osaamisen arviointikriteetit on esitetty opintojakson verkkoalustalla.


 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkoalustalla ja sieltä löytyvät kaikki opintojakson materiaalit, tehtävät ja tehtävien palautuskansiot. Verkkoalustana toimii Google Classroom.

Opintojaksoa varten tarvitset gmail-sähköpostitilin, joten jos sinulla ei ole vielä gmail-tunnuksia, voit käydä ne tekemässä osoitteessa: https://www.google.com/gmail/

Materiaali
 • Denzin Norman K & Lincoln Yvonna S (eds.) 2011. The SAGE Handbook of Qualitative Research. 4th edition. Thousand Oaks, CA:SAGE. (Soveltuvin osin, ainakin osat III Strategies of Inquiry ja IV Methods of Collecting and Analyzing Empirical Materials)
 • Kankkunen P & Vehviläinen-Julkunen K 2015. Tutkimus hoitotieteessä. Sanoma Pro Oy.
 • Polit DF & Beck CT 2011. Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. (Soveltuvin osin)
 • Ajankohtaiset tieteelliset kansalliset ja kansainväliset artikkelit
Sisältö

Opintojakson teemat

 • Tieteellisen tutkimuksen tunnuspiirteet
 • Hyvä tieteellinen kirjoittaminen
 • Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelma/-tehtävä
 • Tutkimusprosessin päävaiheet ja tutkimussuunnitelma
 • Tutkittavien valinta
 • Tutkimuksen etiikka
 • Aineistonkeruu ja -analyysi
 • Tutkimuksen luotettavuuden arviointi
Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-K5 arviointikriteereiden mukaisesti. Opintojakson (5 op) arvosana muodostuu kaikkien viiden arvioitavan esseetehtävän keskiarvosta. Jokainen arvioitava tehtävä tulee olla vähintään T1 -tasolla hyväksytty.

Arvioitavat tehtävät:

 • Tehtävä 1 Tieteellinen tutkimus, kirjoittaminen ja tutkimuksen tarkoitus
 • Tehtävä 2 Tutkimusprosessi ja tutkimussuunnitelma
 • Tehtävä 3 Tutkittavien valinta ja tutkimuksen etiikka
 • Tehtävä 4 Aineistonkeruu ja -analyysi
 • Tehtävät 5 Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus ja kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuus

Osaamisen arviointikriteetit on esitetty opintojakson verkkoalustalla.

 Palaa In English