SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR72Y19S/Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi
Opintojakso799Y9K Henkilöstön johtaminen, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden johtaminen ja esimiestyö
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021
VastuuopettajaTörmänen Outi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm18.08.2020 - 31.10.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa tarkastella ja kehittää esimiestyötä työyhteisössä sosiaalisen tuen ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulman huomioon ottaen. Hän osaa henkilöstöjohtamisen perusteet ja menetelmät. Opiskelija osaa käyttää erilaisia esimiestyön menetelmiä ja työvälineitä työyhteisön kehittämiseen. Opiskelija tuntee ja osaa arvioida työhyvinvointia määrittäviä tekijöitä yksilön, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta.

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä K 5:

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi esimiestyöhön liittyvää tietoa kriittisen perustellusti ja johdonmukaisesti sekä työelämän toimintatapoja perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä kriittisesti ja laaja-alaisesti

-kehittää esimiestyötä ja työyhteisön hyvinvointia tavoitteellisesti, taitavasti, vastuullisesti ja eettisesti eri näkökulmia ansiokkaasti huomioon ottaen ja kestävän kehityksen periaattein

-osallistaa luovasti ja innovatiivisesti ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi ja taitavan analyyttisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Hyvä H3–H4:

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi esimiestyöhön liittyvää tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti ja työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti

-kehittää esimiestyötä ja työyhteisön hyvinvointia vastuullisesti ja eettisesti eri näkökulmia huomioon ottaen ja kestävän kehityksen periaattein

-osallistaa asiantuntijuutta yhdistäen ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa-

-viestii selkeästi ja perustellusti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Tyydyttävä T1–T2:

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi esimiestyöhön liittyvää tietoa laaja-alaisesti työelämän asiantuntijuuttaan kehittäen

-hyödyntää tietolähteitä monipuolisesti

-kehittää esimiestyötä ja työyhteisön hyvinvointia vastuullisesti, eettisesti ja kestävän kehityksen periaattein

-osallistaa asiantuntijana ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi.

 
Pedagogiset järjestelyt

Osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen syklimallilla.

Lähiopetuspäivät 18.8. ja 17.9.2020.

Materiaali

Kansallinen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus ja muut tietolähteet.

Sisältö

Henkilöstön johtaminen

Esimiestyön menetelmät

Työhyvinvoinnin edistäminen

Arviointi

Kehittävän arvioinnin mukaisesti: oppimisen arviointi ja osaamisen arviointi. Arvioinnin kriteerit on kuvattu opetussuunnitelmaan. Tarkemmat kriteerit esitellään toteutus- ja arviointisuunnitelmassa.

 Palaa