SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR72Y19S/Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi
Opintojakso799Y9L Verkostojen johtaminen, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden johtaminen ja esimiestyö
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy2/2020-2021
VastuuopettajaTörmänen Outi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm17.09.2020 - 30.11.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa toimia verkostoissa kehittämisen asiantuntijana, verkostojen toiminnan organisoijana ja koordinaattorina. Hän osaa uudistaa verkostoja ja kumppanuuksia yhteistyöverkostoissa ja monialaisissa ryhmissä. Opiskelija osaa kehittää johtamistaitojaan ja toimijoiden välistä yhteistyötä ja luottamusta.

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä K 5:

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi esimiestyöhön liittyvää tietoa kriittisen perustellusti ja johdonmukaisesti sekä työelämän toimintatapoja perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä kriittisesti ja laaja-alaisesti

-kehittää esimiestyötä ja työyhteisön hyvinvointia tavoitteellisesti, taitavasti, vastuullisesti ja eettisesti eri näkökulmia ansiokkaasti huomioon ottaen ja kestävän kehityksen periaattein

-osallistaa luovasti ja innovatiivisesti ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi ja taitavan analyyttisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Hyvä H3–H4:

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi esimiestyöhön liittyvää tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti ja työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti

-kehittää esimiestyötä ja työyhteisön hyvinvointia vastuullisesti ja eettisesti eri näkökulmia huomioon ottaen ja kestävän kehityksen periaattein

-osallistaa asiantuntijuutta yhdistäen ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa-

-viestii selkeästi ja perustellusti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Tyydyttävä T1–T2:

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi esimiestyöhön liittyvää tietoa laaja-alaisesti työelämän asiantuntijuuttaan kehittäen

-hyödyntää tietolähteitä monipuolisesti

-kehittää esimiestyötä ja työyhteisön hyvinvointia vastuullisesti, eettisesti ja kestävän kehityksen periaattein

-osallistaa asiantuntijana ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi.

 
Pedagogiset järjestelyt

Lähiopetuspäivät 17.-18.9.2020.

Materiaali

Kansallinen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus ja muut tietolähteet.

Sisältö

Verkosto-osaaminen

Verkostot ja kumppanuudet

Luottamus verkostoyhteistyössä

Arviointi

Kehittävän arvioinnin mukaisesti: oppimisen arviointi ja osaamisen arviointi. Tarkemmat kriteerit esitellään toteutus- ja arviointisuunnitelmassa.

 Palaa