SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäK71Y19S/Sosiaalialan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Kemi)
OpintojaksoK701Y5 Tutkimus-, kehittämis- ja palvelujen tuottamisen etiikka sosiaalialalla, 5.00 op, 133 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteKesäopinnot / Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021
Vastuuopettaja
Muut opettajatHelavirta Susanna, Kuosmanen Voitto, Viinamäki Leena
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.03.2020 - 31.12.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 19.10.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistyön eettiset periaatteet, jotka koskevat niin metodisia, teoreettisia kuin kirjoittamiseen liittyviä valintoja. Opiskelija tunnistaa omaan tutkimus- ja kehittämistyöhönsä liittyvät eettiset kysymykset.

Osana eettisiä kysymyksiä opiskelija ymmärtää sosiaalialan palvelujen tuottamisen eettiset periaatteet. Opiskelija tunnistaa hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja toteuttamiseen liittyvät eettismoraaliset näkökulmat.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • tunnistaa sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja palvelujen tuottamisen kysymysten eettiset erityspiirteet
 • ymmärtää eettisten kysymysten merkityksen tutkimus- ja kehittämistyössä sekä palvelujen tuottamisessa
 • tiedostaa eettisesti kestävien valintojen seuraukset tutkimus- ja kehittämistyössä sekä palvelujen tuottamisessa

Opiskelija

 • hallitsee sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja palvelujen tuottamisen eettiset kysymykset
 • ottaa huomioon työssään eettisten kysymysten merkityksen tutkimus- ja kehittämistyössä sekä palvelujen tuottamisessa
 • analysoi työssään eettisesti kestävien valintojen seurauksia tutkimus- ja kehittämistyössä sekä palvelujen tuottamisessa

Opiskelija

 • hallitsee ja soveltaa hyvin sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja palvelujen tuottamisen eettisiä periaatteita
 • kehittää omaa tutkimus- ja kehittämistyön sekä palvelujen tuottamisen etiikkaansa
 • ennakoi tilanne- ja tapauskohtaisesti eettisesti kestävien valintojen seurauksia tutkimus- ja kehittämistyössä sekä palvelujen tuottamisessa

Tehtävien suorittaminen annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Materiaali

Orientaation alussa jaettava relevantti referenssikirjallisuus yms. opiskelumateriaali.

Sisältö

Tutkimus-, kehittämis- ja palvelujen tuottamisen etiikka sosiaalialalla.

Arviointi

Tyydyttävä T1

Tyydyttävä T2

Hyvä H3

Hyvä H4

Kiitettävä K5

Opiskelija

 • tunnistaa sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja palvelujen tuottamisen kysymysten eettiset erityspiirteet
 • ymmärtää eettisten kysymysten merkityksen tutkimus- ja kehittämistyössä sekä palvelujen tuottamisessa
 • tiedostaa eettisesti kestävien valintojen seuraukset tutkimus- ja kehittämistyössä sekä palvelujen tuottamisessa

Opiskelija

 • tunnistaa melko hyvin sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja palvelujen tuottamisen kysymysten eettiset erityspiirteet
 • ymmärtää melko hyvin eettisten kysymysten merkityksen tutkimus- ja kehittämistyössä sekä palvelujen tuottamisessa
 • tiedostaa melko hyvin eettisesti kestävien valintojen seuraukset tutkimus- ja kehittämistyössä sekä palvelujen tuottamisessa

Opiskelija

 • hallitsee sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja palvelujen tuottamisen eettiset kysymykset
 • ottaa huomioon työssään eettisten kysymysten merkityksen tutkimus- ja kehittämistyössä sekä palvelujen tuottamisessa
 • analysoi työssään eettisesti kestävien valintojen seurauksia tutkimus- ja kehittämistyössä sekä palvelujen tuottamisessa

Opiskelija

 • hallitsee hyvin sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja palvelujen tuottamisen eettiset kysymykset
 • ottaa hyvin huomioon työssään eettisten kysymysten merkityksen tutkimus- ja kehittämistyössä sekä palvelujen tuottamisessa
 • analysoi hyvin työssään eettisesti kestävien valintojen seurauksia tutkimus- ja kehittämistyössä sekä palvelujen tuottamisessa

Opiskelija

 • hallitsee ja soveltaa hyvin sosiaalialan tutkimus-, kehittämis- ja palvelujen tuottamisen eettisiä periaatteita
 • kehittää omaa tutkimus- ja kehittämistyön sekä palvelujen tuottamisen etiikkaansa
 • ennakoi tilanne- ja tapauskohtaisesti eettisesti kestävien valintojen seurauksia tutkimus- ja kehittämistyössä sekä palvelujen tuottamisessa
 Palaa